HKScans Miljöpris till Snöborg Gård

För sitt kreativa och innovativa arbete med att bygga naturliga kretslopp för att maximera miljövinsterna och sina djurs hälsa tilldelas Janne och Ann Eriksson på Snöborg Gård HKScans Miljöpris. 

Janne och Ann Eriksson på Snöborg Gård har tilldelats HKScans miljöpris för sitt hållbarhetsarbete och kretsloppstänk. På gården utfodras djuren bland annat med restprodukter från livsmedelsindustrin, de får exempelvis drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Procordias Vansbrofabrik. Foto: Caroline Göransson

På gården i Dala-Järna driver paret nötköttsproduktion och potatisodling. Enligt HKScan har Janne och Ann stort fokus på ett integrerat hållbarhetsarbete och kretsloppstänk. Bland annat använder de rester från det egna potatispackeriet och livsmedelsindustrin i närområdet för att utfodra djuren.

– Att det kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet. Allt foder mixas noggrant för att anpassas efter djurens olika ålder och behov. Gödseln från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och kommande skördar naturlig näring, berättar Janne och Ann, i ett pressmeddelande.

Del av Gårdsinitiativet

Gården ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Målet med projektet är att HKScan tillsammans med svenska lantbrukare ska minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Inom projektet utförs åtgärder på gårdarna som exempelvis ska öka den biologiska mångfalden, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Insatserna anpassas efter varje gård.

Juryns motivering:

"Att visa hur djuruppfödningen är en del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och en integrerad del av livsmedelsproduktionen är väldigt viktigt i den rådande samhällsdebatten. Snöborg har många konkreta exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden. Janne och Ann har fokus på de åtgärder som har en betydande påverkan på miljön såsom god djurhälsa och att använda restprodukter till foder. Dessutom arbetar de ständigt vidare med att hitta nya förbättringsåtgärder, något som vi inom Gårdsinitiativet vill visa är en möjlighet för alla gårdar utifrån deras egna förutsättningar. Vi tror att deras goda exempel ska inspirera andra."

 

Fakta

Vem och var: Janne och Ann Eriksson på Snöborg Gård i Dala-Järna.

Djurbesättning: Nötköttsproduktion med 400 djur. Merparten av djuren som föds upp är mjölkraskalvar, men ett 50-tal per år är köttrasdjur.

Areal: Cirka 350 hektar. Producerar varje år omkring 4 000 ton potatis, varav 850 ton är Kravodlat. Gården odlar även spannmål och gräs.

Källa: HKScan

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 januari 2020

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste