Så får du ett energisnålare lantbruk

Greppa Näringen har under flera år samlat information från cirka 800 svenska gårdar för att kartlägga potentialen för energibesparing inom jordbruket.

 

Greppa Näringen har gjort en omfattande kartläggning över hur svenska gårdar kan minska sin energiförbrukning.
 Foto: Mostphotos


Resultatet av undersökningen som Greppa Näringen bedrivit mellan 2012 och 2017 visar att det finns betydande energibesparingar som kan göras inom branschen. Som det ser ut idag ligger det svenska lantbrukets energianvändning på cirka 4400 GWh per år, men enligt Greppa Näringen går det att spara in minst sex procent av energin genom att vidta ett fåtal åtgärder. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. 

Positiva effekter

Att dra ner på energiförbrukningen är enligt Greppa Näringen positivt både för klimatet och för den egna gårdens ekonomi. Medeltalet för gårdarna som besöktes under kartläggningen ligger på drygt 300 000 kWh per år. 

Några energiråd har konstaterats som återkommande inom branschen oavsett vad som produceras på gården. Enligt dem är de tre vanligaste åtgärderna för att minska sin energiförbrukning; att styra elektronisk utrustning bättre, att tillämpa sparsam körning och att byta till LED-belysning i djurstallarna. 

Hand i hand

Benägenheten att dra ner på energiförbrukningen anses vara stor bland lantbrukare. 

– Att arbeta med energieffektivisering inom djurproduktionen är ett mycket tydligt exempel på när lönsamhet, klimat- och miljöeffekter går hand i hand. Med Greppa Näringens rådgivning ”Energikollen” kan vi sammanställa data från gårdar och presentera normtal för energianvändning för olika produktionsinriktningar, säger Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Hela rapporten hittar du på https://q.ja.se/lY753

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 januari 2020

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste