Utfasningen av fossila bränslen kräver statligt stöd

I dag presenterar Lantbrukarnas riksförbund ett nytt hållbarhetsprogram för att öka sin klimatnytta. I programmet ingår det att fasa ut användningen av fossila bränslen fram till år 2030.

Om tio år vill LRF helt ha slutat använda sig av fossila bränslen, enligit förbundsordförande Palle Borgström. Foto: Madeleine Rapp

Hållbarhetsprogrammet som LRF tagit fram innehåller både miljömässiga, ekonomiska och sociala mål för den gröna näringen och ska bidra till att stärka konkurrenskraften inom branschen. Syftet med handlingsplanen är dels att visa att de gröna näringarna är en del av lösningen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle och att LRF vill kunna föra en ”sansad och faktabaserad diskussion”.

Stor omställning

LRF:s förbundsordförande Palle Borgström säger till Sveriges Radio att det är bråttom om de ska lyckas fasa ut de fossila bränslena enligt tidsplanen och att omställningen kommer att kräva ett stort stöd från staten.

För att kunna uppfylla målen anser LRF att samhället i stort måste underlätta den forskning, finansiering och affärsutveckling som krävs och att öka förståelsen för den biobaserade cirkulära ekonomin.

Flera delmål

När det kommer till miljön fokuserar de nya målen på att öka klimatnyttan, öka den biologiska mångfalden och samtidigt kunna öka resurseffektiviteten. De ekonomiska målen handlar om att öka lönsamheten och konkurrenskraften och att öka både jordbruks- och skogsproduktionen i Sverige. Det sociala målet i handlingsplanen handlar om att öka landsbygdens attraktionskraft.

Enligt LRF väntas stora investeringar behövas för att ställa om fordonsflottan och för framställningen av miljövänligt drivmedel.
För att kunna förankra målen kommer LRF inleda en samtalskampanj om hållbarhet runtom i Sverige. Målet är att nå ut till 1000 beslutsfattare, 10 000 medlemmar och en miljon konsumenter.

Läs mer om LRF:s hållbarhetsprogram.

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 januari 2020

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste