Försök med multifunktionella skyddszoner

Under tre år har Odling i Balans tagit fram konceptet samzoner för att kartlägga hur de kan användas och vilken nytta de gör.

 

Illustrationen från Odling i Balans visar vad samzoner bidrar till att främja, men också vad de skyddat emot.
 Illustration: H. von Croswant


Resultatet av projektet SamZoner som Odling i Balans (OiB) haft tillsammans med lantbrukare och olika aktörer i branschen presenterades i slutet av januari på årets tematräff i Linköping. Enligt Helena Elmquist, verksamhetsledare på Odling i Balans, har det varit ett spännande projekt som genererat mycket intressant kunskap som kommer att kunna gynna lantbruket. 

– Projektet handlar om att nyttja en yta för att skapa mångfunktionalitet. Både till att främja biologisk mångfald och att skydda vatten mot oönskade ämnen som exempelvis ytavrinning av fosfor. Genom projektet har vi sett att det går att göra väldigt många olika saker på liten yta om man är smart och väljer en bra blandning, säger Helena. 

Samzoner är ett så kallat innovationsprojekt som finansierats av Europeiska Innovationspartnerskapet, EIP, via lantbruksprogrammet.

– Innovationen i det här fallet handlar om att vi har fört samman den kunskap som finns om skyddzoner i eller vid fält som ger olika nyttor och funktioner och tagit fram nya blandningar man kan använda för olika ändamål. När man hör ordet innovation tänker man oftast att det är en ny pryl man ska använda. Men i vårt fall handlar det snarare om att vi tagit fram ett klart koncept kring samzoner som lantbrukare kan använda som ett verktyg. 

Enligt Helena finns det ett stort intresse för samzoner runtom i Sverige, inte bara från lantbrukets håll, utan även från kommuner och myndigheter som har intresse att arbeta med framförallt biologisk mångfald och gärna då kombinera det med skydd av exempelvis vattendrag. 
 

Försöken med samzoner har bedrivits på Odling i Balans pilotgårdar under flera år, med syftet att ta fram ett verktyg för de lantbrukare som vill använda sig av dem i sina verksamheter.Foto: Helena Elmquist

Triggar funktioner

I projektet har man just odlat olika blandningar av örter och blommor för att främja biologisk mångfald i form av pollinerare, nyttodjur och fältvilt. Men under projektets gång har man även kunnat identifiera ett 30-tal andra funktioner för miljön och lantbrukaren. 

Bland annat har man sett att samzonerna hjälper till att skydda landskapet utanför åkrarna från växtskyddsmedel, gödsel, jordpartiklar och smittor, samtidigt som de främjar fältvilt, fåglar, pollinerare och naturliga fiender som upprätthåller balansen i ekosystemet. 

– Problemet innan har varit att det inte funnits tillräckligt med kunskap hur man etablerar samzoner och hur man sköter dem. Det är det vi har velat bidra med. Det finns ett stort intresse från jordbrukshåll att odla den här typen av blommor. Och man ser verkligen att det har effekt. 

Helena Elmquist, verksamhetsledare på Odling i Balans tror att samzoner är något som kommer spridas i Sverige. 
Foto: Carolina Wahlberg

Flera olika ändamål

Ändamålen med samzonerna kan variera. Det går exempelvis att skapa skjutgator för vildsvin om man har problem med vildsvins­angrepp på gården, men de kan också utformas för att främja fältvilt, eller för att öka skörden genom att gynna pollinerare. Inom projektet har man även sett att samzonerna och blommorna som odlas där kan användas även för andra praktiska ändamål.

– Vi har testat att odla blommor kring fältbrunnar. Blommorna gör dels att brunnarna syns på långt håll och skyddar dem samtidigt mot oönskade ämnen. Sedan har vi också sett att samzonerna kan användas som körväg för att minska markpackningen där man vänder med traktorn.

En Viktig åtgärd

Förutom att öka kunskapen har en del av projektet även handlat om att möjliggöra anläggning och skötsel av samzonerna. En viktig del har redan skett i form av en ändring från Jordbruksverket, vilket gör att man kan putsa under längre tid, för att undvika problem med ogräs. 

– Det är en viktig åtgärd för att samzonerna ska fungera.

Det som återstår för framtiden är att ta reda på mer om nyttodjurens effekter och vilka som gynnas av samzonerna. 

– Det är en intressant aspekt och något vi behöver veta mer om framöver, säger Helena. 

Håkan Wahlstedt är styrelseordförande på Odling i Balans och driver Hidinge gård som är en av OiB:s pilotgårdar. Han är positiv till de synliga resultaten av att använda samzoner. Foto: Madeleine Rapp

Hidinge gård

Håkan Wahlstedt, styrelseordförande på Odling i Balans, driver Hidinge gård i Fjugesta utanför Örebro, som är en av pilotgårdarna i projektet. Han har gjort försök med kantzoner under en längre tid på sin gård och har provat sig fram med olika grödor och sorter.

– Vi har haft allt möjligt från solrosor och hampa till olika frö- och örtblandningar för att gynna olika bin och insekter, säger han.

Håkan är positiv till projektet med samzoner, framförallt eftersom det går att se en sådan tydlig effekt på djurlivet.

– Det här är bland det roligaste jag varit med om som bonde. Man får blommande grödor, humlor och honungsbin. Vi har fått in flera olika arter av humlor. Även vilt och fåglar gillar de här remsorna och det blir uppenbart att det gynnar den biologiska mångfalden. 

Håkan tror att samzoner kan ha flera fördelar, speciellt för konventionella gårdar.

– Jag tror på konventionell odling, men växtskyddsmedlet påverkar ju växter och djur och då kan detta vara ett sätt att kompensera. Det kan även vara positivt om konsumenterna ser att man gör det man kan för att kompensera. 

Men även om Håkan ser positivt på samzoner tror han att det krävs finansieringsstöd för att få fler lantbrukare att vilja hålla på med det. 

– Viktigt att staten reagerar så att man som lantbrukare kan få stöd för att hålla på med det, för det innebär en hel del kostnader. Är man intresserad som jag kanske man kan tänka sig att ta den extra kostnaden, men det finns nog de som inte kan tänka sig det. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 15 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste