Så bidrar jordbruket till de nationella klimatmålen

Agro Sörmland hälsar välkommen till seminarium

Om ökad kolinlagring och minskade utsläpp av växthusgaser. Livsmedelsstrategins mål är en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja som kan producera mer livsmedel utan att äventyra de olika miljömålen. Utifrån dagens kunskap vet vi att med rätt åtgärder kan jordbruket bidra med minskad klimatpåverkan samtidigt som produktionen bibehålls eller till och med ökar. Forskning – rådgivning - praktiska exempel.

PROGRAM: 
12.00 LUNCH 
12.45 VÄLKOMMEN
Agro Sörmland/Agro Öst Jordbrukets klimatpåverkan Lis Eriksson, agronom, rådgivare klimat och husdjur, Jordbruksverket.  Kolinlagring i marken för bördigheten och klimatet Thomas Kätterer, Professor vid Institutionen för ekologi, SLU.  Hållbara matvägar – bättre miljö och bättre ekonomi Anna Hessle, husdjursagronom, docent, SLU  Menhammar Gård, Ekerö Ulf Segerström              

14.30 KAFFE
Stallgödselhantering - minskat utsläpp av metan och kväve. En åtgärd för att minska metanutsläpp ska samtidigt minska utsläpp av kväve Eva Salomon, docent, enhetschef Jordbruk och Trädgård, RISE.  Womtorp Lantbruk & Entreprenad, Eskilstuna Christina och Ulf Winblad  Paneldiskussion  Sammanfattning, avslut

Kostnad: 250 kr + moms Skogs- och lantbrukare, 450 kr + moms övriga Plats: Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs  

Anmälan: https://simplesignup.se/event/164514-saa-bidrar-jordbruket-till-de-nationella-klimatmaalen-om-oekad-kolinlagring-och-minskade-utslaepp

Kontakt: Cilla Krantz cilla@agrosormland.se, 070-384 64 24 Agro Sörmland http://www.agrosormland.se/

Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste