Jord och skog bland de branscherna med mest dödsolyckor

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen analyserat arbetsolyckor som lett till dödsfall under 2018 och första halvåret 2019. Analysen visade att jord- och skogsbruk är några av de mest drabbade branscherna.

Jord- och skogsbruk är tillsammans med byggverksamhet samt transport och magasinering de branscher där flest dödsolyckor sker. Foto: Mostphotos

Totalt inträffade totalt 82 dödsolyckor under perioden. Förutom jord och skog var de mesta drabbade branscherna även byggverksamhet, samt transport och magasinering.

– Tidspress, okunskap och dålig insikt om vikten av att sätta säkerheten främst bidrar till att det ofta saknas förebyggande åtgärder. Med kunskap och ett bra arbetsmiljöarbete kan de allra flesta av dödsolyckorna förebyggas, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Vanliga orsaker

Enligt Arbetsmiljöverket är dödsolyckorna vanligast i samband med trafikolyckor, fall från höjd, arbete med fordon och arbetsmaskiner samt att någon klämmer sig eller träffas av ett föremål. Vanliga orsaker är att det skett en eller flera avvikelser i arbetet jämfört med normalt samt att säkerhetsåtgärderna varit bristfälliga eller saknats helt. Arbetsmiljöverkets rapport visade även att det är vanligt att skyddande barriärer som säkerhetszoner, fallskydd och skyddsutrustning inte funnits eller inte fungerat som tänk.

– Arbetsgivarna måste utforma arbetsplatser, rutiner och skyddsåtgärder så att människor kan göra felaktiga bedömningar och ett misstag utan att skadas eller dö, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Föreslår förändring

Med grund i analysen föreslår Arbetsmiljöverket att man integrerar arbetsmiljöarbete i yrkesutbildningar och praktik på gymnasiet, att relevanta arbetsmiljöregler inkluderas i högskoleutbildningar, att kunskapen i internationell och nationell forsknings tillgängliggörs så att branscherna kan använda kunskapen i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att en översyn görs över vilket ansvar beställaren kan ges för arbetsmiljön hos dem som ska utföra tjänsten.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste