Landshypotek ökar utlåningen

Landshypotek ökar utlåningen till både lantbruk och bolånekunder. Resultatet rensat för fastighetsförsäljning stiger dock inte.

 

­– Årets resultat är tillfredsställande givet förutsättningarna säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.


Landshypoteks utlåning till allmänheten ökade under 2019 till 76,4 miljarder kronor (72,5 miljarder). Utav den totala lånevolymen är strax över sju miljarder utlånat till bolånekunder, en ökning med tre miljarder under förra året.

Fastighetsförsäljning lyfter resultatet

Landshypotek hade ett räntenetto på 815 miljoner kronor (799 miljoner), det vill säga ränteintäkter minus räntekostnader.

Efter kostnader för verksamheten, övriga intäkter och kreditförluster gör Landshypotek ett rörelseresultat på 418 miljoner kronor (386 miljoner). 32 miljoner högre än fjolårets resultat. Resultatförbättringen inkluderar dock realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om 55 miljoner kronor.

Rörelseresultatet rensat för reavinsten skulle då landa på 363 miljoner kronor (386 miljoner), det vill säga 23 miljoner lägre än 2018.

”Tillfredställande resultat”

– Vi ser långsiktigt på vår bank och vår affär, där vi ständigt utvecklas för att möjliggöra fler och bättre kundrelationer. Årets resultat är tillfredsställande givet förutsättningarna, men det märks på resultatet att upplåningskostnaderna har ökat och vi har under det gångna året inte höjt räntorna i motsvarande takt, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Under 2019 minskade Landshypoteks räntemarginal från 1,13 procent till 1,10 procent.

Kostnaderna har ökat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år, i form av antal medarbetare och ökad affärsutvecklingsverksamhet. Enligt Landshypotek är detta enligt plan, dels i syfte att hantera bankens tillväxt, dels att fortsatt kunna stärka banken som helhet.

Utdelning till ägarna

I år kommer Landshypotek ge ett koncernbidrag om 162 miljoner kronor att lämnas från banken till ekonomiska föreningen, som samlar lånekunderna inom jord och skog som medlemmar. 

Koncernbidraget möjliggör i sin tur föreningens verksamhet och en utdelning till medlemmarna, det vill säga Sveriges jord– och skogsbrukare. Utdelningen beslutas av föreningen på stämman i april.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste