Satsningen Smart Agtech ska utveckla lantbrukstekniken

SmartAgri etablerar tillsammans med Agtech 2030 nya samarbetsplattformen Smart Agtech. En satsning för att hitta bättre sätt att stödja utveckling av teknik inom lantbrukssektorn.  

På bilden syns delar av teamen från projekten SmartAgri och Agtech 2030 som tillsammans har etablerat samverkansplattformen Smart Agtech. Från vänster Richard Swift, Naio Technologies, Charlotte Norrman, Agtech 2030, Jens Juul, SmartAgri, Per Frankelius, Agtech 2030, Uno Wennergren, Agtech 2030, Matilda von Rosen, SmartAgri, Henrik Wemmert, Agtech 2030, Lena Philipson, Agtech 2030, Tomas Johansson, SmartAgri och Fredrik Gustafsson, Agtech 2030. Foto: Per Frankelius

Syftet med plattformen är att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora svenska teknikföretag att utvecklas, testa och kommersialisera nya innovativa lösningar och metoder som kan bidra till en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

– En central del för Smart Agtech är att utbyta metodkompetens vad gäller att stimulera förnyelse och innovation bland agtechföretag. Detta ska vi göra genom att aktivt hjälpa ett antal teknikbolag i våra områden. Därför efterlyser vi nu teknikbolag med idéer kring olika innovationer, säger Matilda von Rosen, Agroväst och projektledare för Smart Agtech.

Flera delar

Inom Smart Agtech satsar man bland annat på att skapa en gemensam verktygslåda för affärsutveckling, med verktyg som ska gå att applicera på konkreta företag. Man kommer även göra behovsanalyser hos företag med fokus på utveckling av nya produkter och tjänster, samt att etablera nya mötesplatser och delta på mässor.

– Vi har tidigare arrangerat eller medverkat i stora nationella konferenser om lantbruksteknik, exempelvis Agriculture Innovation Day, och nu siktar vi på fler sådana men i gemensam regi, säger Per Frankelius, processledare i Agtech 2030.

Internationella samarbeten

En nyckelfaktor för utvecklingen av innovationsföretag är finansiering, och därför kommer man även bistå företag med ansökningar om innovationsstöd.

– Det ska bli spännande att använda oss av de lyckade koncept vi arbetat fram inom SmartAgri projektet. Dessa kan vi med hjälp av samarbetet med Agtech 2030 vässa ytterligare och på så sätt stärka vår förmåga att göra skillnad för teknikbolagen. Denna gång i en ännu större region och med ännu mer kompetens, säger Kristina Anderback, SmartAgri och Agroväst.

Man vill även satsa på att få igång internationella samarbeten.

– Vi kommer inom Smart Agtech även ägna stor energi åt att initiera internationella projekt med väl valda samarbetspartners i Europa och på andra håll, säger Matilda von Rosen.

 

Om projekten SmartAgri och Agtech 2030: 

SmartAgri – Ett projekt som startades för drygt två år sedan i Skara och som bygger på ett nära samarbete mellan de tre aktörerna Agroväst, RISE och Science Park Skövde. SmartAgri har framgångsrikt hjälpt mindre teknikbolag att komma vidare med sina idéer och innovationer, främst genom att vara delaktiga i olika typer av ansökningar.

Agtech 2030 - Ett Vinnväxtinitiativ som koordineras av Linköpings universitet och basfinansieras av Vinnova. Syftet är att etablera en innovationsmiljö och aktivt verka för att möta behoven i morgondagens lantbruk. Inom Agtech 2030 ingår, förutom Linköpings Universitet, även Science Park Mjärdevi, Vreta Kluster och AgroÖst.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste