DLG:s omsättning passerar 70 miljarder

Danska DLG visar en stark återhämtning från det torkdrabbade 2018 och visar en stark försäljning samt rörelseresultat för 2019, men vinsten sjönk. Det är verksamheterna i Tyskland som både lyfter och sänker.

 

– VI har ökat vår omsättning och levererat ett tillfredställande resultat, säger   DLG:s koncernchef Kristian Hundebøll.

Under förra året hade DLG en omsättning på 70,5 miljarder svenska kronor (68,9 miljarder 2018). Och uppvisade ett förbättrat rörelse­resultat innan avskrivningar på 2 706 miljoner kronor (2 174). Av ökningen på 532 miljoner beror 295 miljoner kronor på den nya redovisningsstandarden IFRS 16.

Resultatet innan skatt landade dock på 730 miljoner kronor (790), en försämring jämfört med 2018.

Nöjd med verksamheten

– Vi har under året ökat vår omsättning med 846 miljoner svenska kronor i Danmark  och 1 128 miljoner i Tyskland, samtidigt som vi har levererat ett tillfredställande rörelseresultat även om 2019 varit ett utmanande år inom några områden, säger   DLG:s koncernchef Kristian Hundebøll i en bokslutskommentar. Trots effekten som de tyska böterna har haft på koncernens resultat kan vi dela ut 152 miljoner kronor till våra ägare.

DLG: största verksamhet, Agribusiness, med spannmålshandel och foderförsäljning i Danmark, Tyskland och Sverige omsatte 44,6 miljarder kronor (44,0) och hade ett rörelseresultat på 1 365 miljoner kronor (1 111).

Det är DLG:s satsningar i Tyskland som i år både lyckas lyfta och tynga koncernens resultat. 

Tyska HaGe Kiel som DLG äger tillsammans med Lantmännen har haft ett tufft 2019 och inte sett samma återhämtning i spannmålsaffären som skett i både Danmark och Sverige. Torrt väder i östra Tyskland och en avvaktande marknad anförs som problematiska.

I december blev det även klart att ett av HaGe:s dotterbolag, BSL, får betala böter på 307 miljoner svenska kronor till tyska konkurrensmyndigheter. BSL döms för ett prissamarbete på växtskyddsmedel. Målet har pågått i över tio år och gäller händelser som skedde innan HaGe köptes av DLG.

Tysk energi lyfter

DLG har utöver HaGe ett ytterligare dotterbolag i Tyskland, Team AG, som dels har trävaruhandel men framförallt handlar med energi. Försäljningen av eldningsolja minskar men drivmedelsaffären växer för företaget, som även ökar försäljningen av el och naturgas.

Team AG omsatte 21,3 miljarder svenska kronor (20,0) och gjorde ett rörelseresultat på 994 miljoner (761), en tredjedel av hela koncernens rörelseresultat.

Ökat eget kapital

DLG ökar sitt egna kapital i och med det positiva resultatet och noterar att man passerar sex miljarder danska kronor i eget kapital, 8,5 miljarder svenska kronor (7,9 miljarder). 

Det ökade egna kapitalet innebär att soliditeten i DLG blir 27, 5 procent (28,2 procent). Utan IFRS 16 hade soliditeten stigit till 29,2 procent.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 28 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste