HKScan minskar förlusten

HKScans åtgärder börjar ge effekt och förlusterna minskar. Orsaken är framförallt att det nya kycklingslakteriet i Finland börjar få upp farten och producera enligt plan.

 

–Vi är på rätt väg och vår vinstförbättring är nästan i mål, säger HKScans vd Tero Hemmilä.Foto: HKScan


2019 ökade HKScans netto­omsättning med 1,7 procent till 1 744,4 miljoner euro. Rörelseresultatet, EBIT, vinst före räntor och skatter, förbättrades med 25,1 miljoner euro men förblev negativt med –23,2 miljoner euro. 

Jämförbart EBIT justerat för jämförelsestörande poster förbättrades med 44,1 miljoner euro till –2,2 miljoner euro. Påverkan på resultatet från förändringar i valutakurser 2019 var –0,4 miljoner euro. 

På rätt väg

Det huvudsakliga skälet bakom det starkare rörelseresultatet 2019 uppges vara förbättringar i det nybyggda finska kycklingslakteriet. 

– Det är uppenbart att koncernens lönsamhet ännu inte är på en tillfredsställande nivå, men vi kommer att fortsätta vårt målinriktade, systematiska arbete tillsammans med hela personalen, kommenterar koncernens vd Tero Hemmilä resultatet i ett pressmeddelande. 

Stärkt resultat i Sverige

I det svenska marknadsområdet sjönk omsättningen till 652,1 miljoner euro (628,1). Enligt HKScan beror den minskade omsättningen framförallt på en svagare svensk krona samt att försäljningen av danskt kycklingkött i Sverige nu läggs på det danska marknadsområdet.

Trots den försvagade svenska valutan så stärktes rörelseresultatet EBIT justerat för jämförelsestörande poster till 12,0 miljoner euro (9,3) Vilket ökade marginalen till 1,8 procent (1,4 procent)

Ingen utdelning

I juni 2019 stärkte HKScan sin kapitalstruktur genom en aktieemission, och månaden efter ingick företaget ett nytt kreditavtal som ersatte tidigare banklån. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att det inte ska betalas ut någon utdelning till aktieägarna för 2019. 

HKScan skriver vidare att man förväntar sig ytterligare förbättringar av resultatet 2020. 

– I Finland och Sverige minskade den totala köttförbrukningen något. Enligt vår uppskattning har ökningen i konsumentpriserna på kött bidragit till konsumtionsnedgången. Tillväxten i fjäderfäkonsumtionen var stark medan konsumtionen av fläsk och nötkött minskade. Vi förväntar oss att den tydliga ökningen av fjäderfä fortsätter på alla våra hemma­marknader under de kommande åren, säger Hemmilä som även spår en fortsatt god efterfrågan på finskt griskött från Kina 2020.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 28 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste