Bästa branschen!

Krönika: Enskilda näringsidkare som bedriver jordbruk, skogsbruk eller fiske tillhör den bransch som har högst överlevnadsgrad bland nystartade företag. Detta konstaterar Tillväxtanalys, myndigheten som har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik, i sin rapport ”Uppföljning av 2014 års nystartade företag – tre år efter start” som kom i slutet av ­januari.

Rapporten är glädjande läsning för alla som arbetar i eller nära den gröna näringen och man kan hitta många intressanta reflektioner. Hur mycket livserfarenhet krävs det för att lyckas med sitt företagande? Min reflektion är att antingen är man företagare eller så är man det inte, det vill säga åldern på den som startar företaget verkar inte spela någon större roll. Det är hög överlevnadsgrad i alla ålderskategorier och det är uppenbarligen drivet som är det viktiga. En liten skillnad kan man dock se. Vid drygt 30 år och uppåt ökar överlevnadsgraden men sedan dippar den igen efter 50 år. Är det månne så att man ”själv vet bäst” när man kommit upp i åren och inte i samma utsträckning omger sig av det nätverk man behöver?

Är det då någon idé att utbilda sig om man ska lyckas i sitt företagande? Låt oss först konstatera att företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske, där företagsledaren ­slutade plugga efter grundskolan, tillhör den bransch som har den näst högsta överlevnadsgraden. Men utbildning lönar sig även i den bästa branschen, ni vet nu vilken. I takt med utbildningsnivån på företagsledaren ökar överlevnadsgraden markant och för den högsta utbildningskategorin överlever 100 procent av de nystartade företagen – oavsett företagsform.

Men hur går det för de som inte lyckas? För att stilla min nyfikenhet beställde jag statistik från kronofogdemyndigheten över fastigheter inkomna för exekutiv försäljning de senaste tio åren. Det visade sig att andel­en inkomna fastigheter som verkligen säljs är lägre för skog och lantbruk än för småhus och hyresfastigheter. Statistiken visar att min känsla stämmer – om det värsta skulle inträffa kan man ofta finna lösningar för företag inom den gröna sektorn.

Så vad blir då min slutsats av rapporten från Tillväxtanalys? Ska vi på banken vara helt säkra när vi tar in en ny kund så ska det vara en nystartad enskild näringsidkare inom skog och lantbruk som drivs av en företagare med forskarutbildning. Statistiken visar på 100 procent överlevnadsgrad. Tyvärr skulle det inte bli så många nya kunder…

 

Rolf Åttingsberg

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste