Lära längs vägen

Det ser inte mycket ut för välden nu – men vänta bara! Flera hundra parceller ligger i startgroparna, de flesta bruna och anonyma, andra med höstsådda grödor som börjar ta ny fart. Det här är den första av tre artiklar som följer demoodlingarna på Borgeby Fältdagar – ett mångfacetterat lantbruk i miniatyr. Slutprodukten ses i slutet på juni, men längs vägen finns så mycket mer att lära. 

 

Tore och Irene tittar till testsådderna i växthusen i Svalöv, där både renkavle, sandlosta och hönshirs drivs fram. De ser så små, oskyldiga och närmast harmlösa ut i sina krukor – men i fritt ute i en lantbrukarens fält är de tickande bomber. 


Vallfröarter och skyddsgrödor i många olika konstellationer och radavstånd etablerades förra säsongen och nu kan man se tydliga skillnader mellan rutorna. Skörden kommer först kunna mätas till sensommaren, men innan dess finns många intressanta iakttagelser att göra i parcellerna.

– Den milda vintern har gjort att vitgröen växt sig stor framförallt i de parceller där insådden, även kallad skyddsgröda, blivit lite klenare, berättar David Gottfridsson, växtodlingsrådgivare HIR Skåne, som tittar till sina parceller på mässfältet och fortsätter:

– Här är det hög tid att utföra en insats mot vitgröen om man inte redan gjort det. Det fröodlarna ska tänka på just nu är att det bara är i arterna rödsvingel och ängsgröe som den här möjligheten ges.

Genom att visa besökaren etablering med många variabler såsom olika insåningsgrödor, olika radavstånd, utsädesmängeder och tidpunkter vill man erbjuda ett diskussionsunderlag och påvisa skillnader. 

Från mylla till mat i Hortoområdet

Det planeras för fullt i demoodlingarnas nya fokusområden. I trädgårdsgrödeområdet kommer aktuella odlingsnära projekt lyftas under rubriken ”från mylla till mat” – en slags kunskapsstig från jordhälsa och etablering till minskat svinn och lagring av ät-klar gröda.  Först ut är mellangrödorna; luddvicker, blodklöver, purrhavre – alla kändisar kanske - men vilken passar var? Mellangrödor odlas för flera olika attribut, som kvävefixering, minska jorderosionen eller binda in kol i marken. 

– Vi vill sänka tröskeln för lantbrukare som vill börja odla mellangrödor men inte vet var de ska börja, berättar Oskar Hansson, Grönsaksrådgivare på HIR Skåne. Vi tar just nu fram ett webbaserat men praktiskt verktyg som hjälp för odlare att välja rätt och utbyta erfarenheter, tillägger Oskar.

Värstingogräs – tickande bomber eller rara strån?

I en inglasad igentejpad demoodling strax nedanför Tornet förra året kunde några av våra fältmässigt värsta ogräs beskådas. Just nu finns det bara en något vintertilltufsad plätt gräsmatta där – men i växthusen grönskar testplantor av sandlosta, hönshirs och renkavle som kommer kunna ses i full storlek under sommarens mässa.

– Vi vill dela med oss till våra lantbrukskollegor och kunder av problematiken kring, och de ekonomiska konsekvenserna av, dem vi valt att kalla ”värstingogräs”, berättar Hilding Tornérhjem, växt­odlingsrådgivare på HIR Skåne som tillsammans med Joakim Olsson, odlingsansvarig Borgeby Fältdagar planerar demoodlingen.

Med ett stadigt minskande antal av kemiska bekämpningsmedel är integrerad bekämpning (IPM) ett kraftfullt men mer tidskrävande sätt att komma åt dem; rätt växtföljd, timing av herbicidbehandlingar, igenkänning för minskad fröspridning, rengöring av maskiner och redskap.
 

Anna Larsen, projektledare för Borgeby Fältdagar, HIR Skåne. Foto: Kerstin Gauffin

Skilja de goda från de onda 

– Vi vill att alla ska känna igen sitt ”värstingogräs” så därför har vi en liten tävling på plats där vi låter besökare leta kännetecken på gräsarterna. Ingen ska behöva känna sig dum såklart, men kan fler skilja de goda från de onda hinner vi dels hitta ogräset i fältet och minimera fröspridningen. En stor renkavleplanta kan till exempel producera fler än 1 000 frön! Då pratar vi tickande bomb! avslutar Hilding.

 

Demoodlingarna på Borgeby Fältdagar

Området är 4,5 hektar

600 parceller

Odlingarna är indelade efter kunskapsfokus

Rymmer både HIR Skånes egna odlingar och utställarnas

40 procent är höstsått

60 procent vårsått

En heltidstjänst året runt arbetar med demoodlingarna

Hjärnorna bakom är bland andra HIR Skånes rådgivare och Borgeby Fältdagars personal

 

Anna Larsen
Projektledare Borgeby Fältdagar

 

Artikeln publicerades söndag den 29 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Framtiden bestäms här och nu – i alla fall till viss del

Krönika: Barn, kommer ni ihåg när vi flög utomlands på semestern? Detta kan mycket väl bli en fråga som ställs när familjen sitter framför datorn och kollar på semesterbilder i framtiden. Pandemins effekter på våra vanor kommer att få långtgående konsekvenser. Semesterresorna är bara en del av allt som ställs i ny dager. I den nya världen efter Covid 19 kanske det inte är möjligt att förflytta sig lika enkelt och billigt som förr i världen. Vill konsumenterna ens tillbaka till hur det var tidigare? Vad blir det nya normala och vad har detta med Sveriges gröna näringar att göra?

 

Kommentera