15 miljoner till hållbar fiskodling

Forsknings- och utvecklingsprojektet AkvaCirkulär tilldelas 15 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för fortsatt utveckling av hållbar fiskodling. 

 

Miljövänlig odling av lax i recirkulerade anläggningar, RAS, kan vara en del av lösningen för en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden. Nu tilldelas projektet AkvaCirkulärt 15 miljoner för att utveckla systemet. Bengt Gunnarsson arbetar på Smögenlax där man har testat odlingssystemet i en mindre skala. Foto: Joel Oresten


Projektet AkvaCirkulär, som står för Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, arbetar med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. I systemet renas vattnet i anläggningen med hjälp av en serie filter, och recirkuleras. Detta förhindrar läckage av näringsämnen till havet. I systemet kontrolleras även vattenkvaliteten och fiskens livsbetingelser noggrant, vilket bidrar till god djurväldfärd och en slutprodukt som håller hög kvalitet. 

Företaget Smögenlax AB har i samarbete med forskare under några år testat det unika odlingssystemet i pilotskala. Med den nya finansieringen är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning, som även ska kunna lägga grunden för kommersiell odling i Kungshamn. Målet är även att tekniken ska sprida sig vidare till industrin, både nationellt och internationellt.

− Vi vill kunna bygga en anläggning för att producera världens bästa och hållbaraste lax. Det här projektet ger möjligheten att ta fram den teknologi som krävs för att klara det, säger Joel Oresten, grundare av Smögenlax AB, i ett pressmeddelande.

Betydelsefullt

Att utveckla landets vattenbruk ligger i linje med både den nationella limedelsstrategin och den maritima strategin. Det kan bidra till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030, och man ser även positiva effekter för landets självförsörjningsgrad och landsbygdsutveckling samt en växande blå ekonomi. 

− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Innovatums Lillemor Lindberg, maritim innovationsledare på Innovatum, som är en science park som arbetar för att främja innovation, utveckling och entreprenörskap samt att väcka barns nyfikenhet för teknik och kreativ industri.

 

Om projektet AkvaCirkulär

Parter: Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, IVL Svenska miljöinstitutet AB, Innovatum AB, Smögenlax AB samt Swedish Algae Factory.

Finansieras av Familjen Kamprads stiftelse med en budget på 15 miljoner kronor. 

Projektet pågår mellan den 31 mars 2020 fram till 30 mars 2023.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Framtiden bestäms här och nu – i alla fall till viss del

Krönika: Barn, kommer ni ihåg när vi flög utomlands på semestern? Detta kan mycket väl bli en fråga som ställs när familjen sitter framför datorn och kollar på semesterbilder i framtiden. Pandemins effekter på våra vanor kommer att få långtgående konsekvenser. Semesterresorna är bara en del av allt som ställs i ny dager. I den nya världen efter Covid 19 kanske det inte är möjligt att förflytta sig lika enkelt och billigt som förr i världen. Vill konsumenterna ens tillbaka till hur det var tidigare? Vad blir det nya normala och vad har detta med Sveriges gröna näringar att göra?

 

Kommentera