Stöd jämnar ut olika förutsättningar

Kärvare klimat och längre transporter i norra Sverige kompenseras av nationellt stöd. En viktig del för mjölkproduktionen, visar en ny rapport från Jordbruksverket.

Sverige har rätt att ge ett långsiktigt nationellt stöd för att traditionellt jordbruk även fortsättningsvis ska finnas i särskilda regioner där förutsättningarna för att bedriva jordbruk är sämre. Effekterna av stödet ska varje år rapporteras till EU-kommissionen. Foto: Carolina Wahlberg

Det nationella stödet ska bidra till att jämna ut de inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktionsförutsättningar. Jordbruksverkets årsrapport för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige 2019 visar bland annat att stödet bidragit till att mjölkproduktionen i stödområdet har haft en starkare utveckling än i övriga delar i landet under de senaste åren.

- Vi vet att nationella stödet är betydelsefullt för lantbrukare i landets norra delar. Det bekräftas varje år när vi gör rapporten och ser stödets effekter, säger Rebecka Arveström på Jordbruksverkets miljöersättningsenhet, i ett pressmeddelande.

2019 betalades dryg 417 miljoner kronor ut i nationellt stöd, varav den största delen cirka 92 procent gick till mjölkproduktion och för transport av mjölk till mejerierna.

Rapporten visar en trend för mjölkproduktionen med en utveckling som blivit starkare de senaste åren. I stödområdet så ökade produktionen med 2,2 procent medan mjölkproduktionen i övriga landet minskade med två procent. En ökning som kan förklaras med en ökad produktivitet, skriver Jordbruksverket. En orsak tros vara att mängden inköpt kraftfoder under torkan 2018 ökade och ledde till ökad mängd mjölk per ko.

För de övriga produktionsformerna är det inga större skillnader jämfört med 2018 förutom slaktsvinsproduktionen med nationellt stöd som minskade något i antal slaktsvin under 2019.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste