Kurs om månfaldsbryn

Praktiskt kurs om skogs- och åkerbryns utformning, skötsel och nytta

Under två tillfällen ebrjuds praktiska kurser där det tittas på utformning av bryn, bryns biologiska nytta och skötsel av bryn diskuteras. Vi diskuterar kring bryn som gränsar mot såväl betesmark som åkermark. 

Enköping - tisdag 25 augusti 2020: Härkeberga Båreskär 6, Enköping

Harbro - osndag 26 augusti 2020: Harbonäs säteri, Harbo

Tid: 10 - 15.00, avbrott för lunch och fika. 

Anmälan senaste den 17 augusti till växeln 018-56 04 00. Max 20 deltagare

Mer information på Hushållningssällskapet.se 

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera