Regionalt producerade gröna proteiner

OM HUR VI MÖTER PROTEINUTMANINGEN MED SVENSKA RÅVAROR

Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en växande efterfrågan. En ökad regional produktion bidrar till fler jobb, en kortare livsmedelskedja och konkurrenskraftiga företag. Inom ett nytt EU-finansierat projekt har under säsongen de första provodlingarna utförts där bönor skördats vid tre tillfällen under mognads-förloppet. Nu startar förädlingsledet genom att till exempel bedöma optimal skörde-tidpunkt med hjälp av smakpanel och bedömning av ätkvalitet på livsmedel baserat på grönskördade bönor. Vill du veta mer om hur den svenskodlade gröna bönan kan möta proteinutmaningen genom regional produktion av råvara som blir mat för den medvetne konsumenten? Välkommen till Gröna Klustret i Nuntorp och lyssna på Joakim Bratell, VD Toppfrys, Björn Roland, odlingsrådgivare med flera sakkunniga inom odling av bönor.

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp, Brålanda

Mer information: Läs hela programmet och anmäl dig på www.gronamoten.se senast 1 oktober 2020. 

Kontaktperson: Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@agrovast.se

Detta är ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna möten, Gröna Klustret i Nuntorp och görs inom ramen för EU-projektet Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor.

Seminariet är kostnadsfritt. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste