Skärpta regler hos KRAV

Från och med nästa år skärper KRAV sina regler. Bland annat gällande hur mycket fosfor och kväve som får spridas med syftet att minska läckage av växtnäring och utsläpp av växthusgaser från ekologiska jordbruk. Samtidigt inför man en ny regel om beräkning av klimatpåverkan på större lantbruk.

KRAV inför nya uppdaterade regler nästa år. Bland annat skärps kravet på minst 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden. Foto: Carolina Wahlberg

– Redan i dag har KRAV många regler som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Men vi vill nu gå vidare i vårt klimatarbete med åtgärder som ytterligare kan minska klimatbelastningen. Att minska jordbrukets klimatavtryck är centralt för en hållbar livsmedelsproduktion, och ett viktigt område att driva för utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, kommenterar Jonas Carlberg, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV, i ett pressmeddelande.

Fem områden

De skärpta reglerna kommer efter att KRAV har genomfört en omfattande regelöversyn, som delvis är kopplad till den nya EU-förordningen för ekologisk produktion som träder i kraft den 1 januari 2021. Nästa steg är att de nya reglerna ska få ett slutligt godkännande av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Vid regelöversynen har KRAV utgått från fem områden; växtodling, klimat, slakt, livsmedelsförädling samt kontrollintervall. De huvudsakliga förändringarna gäller bland annat ett skärpt krav på 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden samt att maximalt 170 kilo kväve per hektar och år får tillföras odlingsmark via tillåtna gödselmedel. Större KRAV-certifierade lantbruk och växthusföretag ska mäta och beräkna sin klimatpåverkan.

Slakt och kontroller

KRAV inför även skarpare tilläggskrav om vilka djur som får övernatta på slakteri och hur övernattningen ska ske. Slakterier får övernatta högst 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna.

Gällande kontrollintervall så kan det få gå upp till två år mellan varje kontroll för KRAV-certifierade företag som uppfyller vissa villkor. Det gäller däremot inte verksamheter med djurhållning, som under de första två åren som KRAV-certifierad djurhållare ska ha två kontrollbesök av oberoende kontrollorgan varje år. Från och med tredje året ska kontroll ske minst en gång per år.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 02 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste