Tillverkar kraftfoder av tall och gran

Norsk barrskog ska bli en av ingredienserna i kraftfoder till mjölkkor. Syftet är att kunna ersätta importerad melass i kraftfodret och öka den norska självförsörjningsgraden.

 

Gudmund Nordtun som är vd för Glommen Mjøsen Skog berättar om satsningen på att kunna ersätta importerad melass i kraftfoder med en produkt som tillverkas av inhemsk gran och tall. Foto: Glommen Mjøsen Skog


Det är norska Glommen Technology, som ägs av Glommen Mjøsen Skog, som tillsammans med företaget Fiskå Mølle satsar på att tillverka det de kallar för ”skogsmelass”. Produkten, som utvinns från den inhemska skogsråvaran, består av sackarider (sockerarter) från hemicellulosa i träet.

– Detta kallas ofta ”wood molasses” på engelska, eftersom konsistensen mycket liknar melass, berättar Gudmund Nordtun, vd för Glommen Mjøsen Skog. 

Av skogsråvaran bildas en melasslikande sirap med 75 procents torrsubstans och som går under namnet skogsmelass. 
Foto:  Glommen Mjøsen Skog

Sockret separeras 

Processen som trät genomgår är en auto-hydrolys med ånga, följt av extraktion där de vattenlösliga sockerarterna separeras från den kvarvarande massan. Sockerlösningen koncentreras sedan till en sirap med 75 procents torrsubstans.

– Massan som inte förvandlas till socker pelleteras. Detta ger pellets som är mycket vattentåliga, har lägre halter av aska än vanliga träpellets och högre smältpunkt för askan.

Bra för klimatet

Enligt företagen sker tillverkningen utan kemikalier, och det enda utsläppet från fabriken är rent vatten. Utöver detta slipper man även klimatutsläppen som sker vid importen, och den norska självförsörjningsgraden ökar. 

– Ett av de främsta skälen till att vi började med detta var att öka förädlingen av virke i Norge, och därmed öka efterfrågan. Norsk träförädlingsindustri är mycket mindre än den svenska och finska, och vi bör i Norge också försöka satsa på ännu mer egen industri och värdeskapande.
 

Hittills är det endast norska mjölkkor som får ta del av det nya fodret, men Gudmund berättar att det finns tankar på att rikta sig även mot andra djurslag. Foto: Carolina Wahlberg 

Smak och smältbarhet

Smältbarheten för skogsmelassen är samma som för vanlig melass. Skillnaden är enligt tillverkarna att skogsmelassen består av mer större sockermolekyler och bryts därför ner långsammare, vilket ska ha en gynnsam effekt på miljön i vommen. 

– Tester visar även att kor gillar skogsmelass minst lika bra som vanliga melass, säger Gudmund.

Fabrik för tillverkning

En ny fabrik för tillverkning är under byggnation, och förhoppningarna är att den ska stå färdig så att produktionen kan starta i slutet på 2021. 

– Förmodligen kommer vi kunna producera 10 000 till 12 000 ton skogsmelass och 25 000 ton pellets per år, men ett slutligt besked om kapacitet kommer senare, berättar Gudmund och avslutar: 

– Den första fabriken kommer att vara en demonstrationsanläggning. Senare fabriker blir större. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste