Något under normalskörd

Lantmännens skördeprognos placerar förväntningarna på årets skörd till 6,1 miljoner ton. Vilket är över femårssnittet. Väljer vi dock att plocka bort katastrofskörden 2018 ur sammanräkningen så kommer årets skörd hamna under genomsnittet. Råg, vårvete och trindsäd står för de största förändringarna.

Räknas torkåret 2018 bort ur statistiken så ligger årets skörd något under femårssnittet.
Foto: Björn Schubert

 

(miljoner ton) Prognos 2020 5-årssnitt* Förändring
Höstvete 2,8 2,5 + 12 %
Vårvete 0,2 0,4 - 50 %
Råg 0,2 0,1 + 100 %
Korn 1,5 1,7 - 12 %
Havre 0,9 0,7 + 29 %
Rågvete 0,2 0,2 +- 0 %
Trindsäd 0,1 0,2 - 50 %
Oljeväxter 0,3 0,3 +- 0 %
*Genomsnitt inklusive 2018
Källa: Lantmännen
     
Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
Foto: Lantmännen

Lantmännens prognos för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,1 miljoner ton, vilket är lägre än förra årets stora skörd men strax över 5-årssnittet på 5,9 miljoner ton.

Räknar vi dock bort katastrofskörden från torråret 2018 så hamnar genomsnittet för 2015, 2016, 2017 och 2019 på 6,5 miljoner ton.

– Vi tror på en bra skörd i Sverige i år, både vad gäller volym och kvalitet, även om det finns regionala skillnader. Lantmännen har en stor kapacitet för mottagning, torkning och lagring av spannmål och är väl förberedda för att ta emot årets skörd på ett bra och säkert sätt, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Fortsätter som nettoexportör

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
Foto: Lantmännen

– Vi bör öka andelen svenskproducerad mat. Sverige har en livsmedelsproduktion i världsklass och vi har ett av världens mest hållbara lantbruk. Sveriges lantbrukare producerar högkvalitativa livsmedel, och livsmedelssektorn sysselsätter 300 000 personer i Sverige. Den svenska livsmedelssektorn har som mål att på ett hållbart sätt producera mer livsmedel för att möta en föränderlig efterfrågan, öka försörjningsgraden och exportera mer, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Efter 2018 års torka, då Sverige gick från att vara nettoexportör till nettoimportör av spannmål, följde ett mycket bra skördeår 2019, och Sverige kunde återigen exportera spannmål i stor utsträckning. Förutsättningarna för spannmålsexporten ser bra ut även i år.

– Exporten är en stor del av Lantmännens affär och en god skörd 2020 innebär att vi fortsatt kommer att kunna exportera spannmål till Europa, Nordamerika och norra Afrika, säger Mikael Jeppsson.

Resan mot skörd 2020

Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet, framförallt vad gäller regnmängden. I de södra delarna av Sverige ser skörden ut att gå mot ett normalår, eller något lägre. Längre norrut, i synnerhet kring Mälardalen, förväntas en större skörd.

Under hösten 2019 etablerades en relativt stor höstsådd, tack vare goda förutsättningar vad gäller väder och markförhållanden.

Vårbruket startade tidigare än vanligt i stora delar av landet, vilket gav grödorna möjlighet att växa sig starka. Vårsådden ser annorlunda ut mot ett normalt år; andelen havre är betydligt större än normalt, drivet av ökad konsumtion inom livsmedelssektorn och en bättre odlingskalkyl.

Lantbrukare satsar på havre i år

Inför skörd 2020 har de svenska lantbrukarna valt att satsa mer på havre och mindre på maltkorn, delvis som en följd av coronapandemin. Efterfrågan på havre-, råg- och vetebaserade produkter (exempelvis havregryn, mjöl och pasta) i dagligvaruhandeln är stor, medan efterfrågan på maltkorn har sjunkit. Inställda evenemang och nedstängda restauranger har lett till minskad ölkonsumtion världen över.

– Havre har viktiga hälsofördelar och är en central gröda för det svenska jordbruket. Förutsättningarna att odla havre i Sverige är mycket goda och det finns ett stort globalt intresse för svensk havre, tack vare dess världsledande kvalitet, säger Mikael Jeppsson.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste