Ny strategi för vattenhantering från Jordbruksverket

Vatten är en grundläggande förutsättning för produktionen av livsmedel men vattenhanteringen har också stor betydelse för lantbrukets ekonomi och för dess påverkan på miljön. I Jordbruksverkets nya strategi strävar de efter en hållbar hantering av vatten i jordbruket. 

Jordbruksverkets nya strategi för vattenhantering omfattar investeringar i täckdikning, underhåll och anpassning av diken, bevattning i områden med risk för torka, småvatten i landskapet, ökad anläggning av våtmarker och vattenförsörjning för animalieproduktion. Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksverkets nya strategi är en del av det uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan för att uppnå Livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Lantbrukare tvingas hantera situationer med såväl för mycket, som för lite vatten både under säsong men även på ett och samma fält. Det är utmaningar som inte kan hanteras enskilt utan bör hanteras i en större kontext, vatten är en gemensam resurs som ska täcka flera sektorers behov utan att äventyra ekosystemen, menar Jordbruksverket.

Konsumenterna styr

Jordbrukets sätt att hantera vatten avgörs av konsumenternas efterfrågan på livsmedel då tidpunkt för sådd, val av gröda, investeringar i bevattning och täckdikning spelar roll utifrån detta.

– Jordbruket har inget eget vatten, säger Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vattnet är en gemensam resurs som ska räcka till behoven i alla sektorer utan att ekosystemet äventyras. Jordbrukets hantering av vatten avgörs av konsumentens efterfrågan, jordbrukarens beslut om val av gröda, tidpunkten för sådd och investeringar i täckdikning och bevattning. Samhället kan stödja med regelverk, kunskapsförsörjning och andra styrmedel. För att uppnå en hållbar hantering av vatten i jordbruket behöver myndigheter, andra offentliga institutioner och lantbruksföretagen samverka. En förutsättning är att vi förstår varandras mål, roller och drivkrafter. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar vattenhantering i Sverige så att vattnet räcker till för alla.

Hantera omvärldsförändringar

Förutom att strategin uttrycker Jordbruksverkets hållning i vattenhanteringsfrågor, är den utformad som ett ramverk för att den ska hålla över tid och genom förändringar, menar Jordbruksverket.

– Den ska hjälpa oss att navigera när omvärlden förändras och kunskapen växer så att vi på ett bättre sätt kan bidra till arbetet med en hållbar vattenhantering i jordbruket, säger Tomas.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste