Green Valleys gröna bioraffinaderier

Dialog om möjliga vägar till cirkulär bioekonomi som bygger på lantbrukets potential som resurs för ökad produktion av bioenergi där sidoströmmar uppfyller behov om mer regionalt producerad bioenergi och foder. Green Valleys etablerar just nu en svensk-dansk utvecklingsplattform baserad på ny teknik som på ett hållbart och lönsamt sätt utnyttjar gräs- och baljväxter som råvara till grön bioraffinering. Låter det intressant? Var med och lyssna till forskare som aktivt arbetar med nya tekniska lösningar som analyseras och optimeras vid testanläggningar i Töreboda, Sverige och Foulum, Danmark. Vi vänder oss främst till lantbrukare, foder- och bioenergiföretag med intresse för cirkulär bioekonomi. 

När: 7 oktober

Var: Naturbruksskolan Sötåsen

Anmälan: Senast den 1 oktober 2020 via Gröna Mötens hemsida

Kontaktperson: Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se 

Detta är ett samarrangemang mellan Naturbruksskolan Sötåsen och Agroväst Gröna Möten och sker inom ramen för EU-projektet Green Valleys och är en del av Innovationsveckan. Workshopen är kostnadsfri med möjlighet att se testanläggningen på plats eller delta live digitalt. 

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom ERUF, VGR, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste