Grönråg i flerskördesystem och högre proteinandel i vall

Ny kunskap behövs för att möta de kraftigare väderväxlingarna som ger både längre torra och regniga perioder under växtsäsong. Innevarande säsong har intressanta försök gjorts på Rådde Gård som demonstrerar resultat från flerskördesystem i spannmål, och olika såtidpunkter vid höstsådd. Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, kommer guida oss i strategiförsöket med vår- och höstsäd sådda i juli, augusti och september. John Jakobsson, Konsil Scandinavia, har goda erfarenheter av odling av grönråg i Tyskland. Nu ska vi se hur man kan öka mängden grovfoder genom att skörda spannmålen vid fler tillfällen samt efter olika såtidpunkter. Resultat från forskningsprojekt som visar effekten på proteinet i vallskörden vid förtorkning och ensilering med olika tillsatsmedel presenteras av Elisabet Nadeau, SLU. 

Var: Rådde Gård 51452 Länghem

När: 8 oktober

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Inför evenemanget sänds aktuell information ut.

Anmälan: Senast den 5 oktober vi www.gronamoten.se.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom finansiering från Leader Sjuhärad.

Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste