Kolskolan: Lektion 1.

Krönika: Fotosyntesen - De svenska bönderna har skördat 5,9 miljoner ton spannmål i år. Det är bra. Vi har samtidigt med fotosyntesens hjälp tagit bort 8,7 miljoner ton koldioxid från atmosfären för att producera den skörden.

 Det jag inte begriper är varför så många människor förknippar jordbruk med utsläpp av växthusgaser. Vi bönder är bra på mycket. Men i frågor som rör PR och kommunikation finns utrymme för förbättring. Ett första steg skulle kunna vara att vi var och en kommunicerar den klimatnytta vi faktiskt gör.

Här kommer ett räkneexempel:

Om du har skördat 8 000 kg vete på ett hektar består skörden till ungefär 40 procent av kol. Det vill säga 3 200 kg (procentsatsen är i stort sett samma för alla torkade grödor). För att binda 3200 kg kol måste vetet fånga in 11 700 kg koldioxid som den omvandlat till vete och syre (syret i koldioxiden släpps ut i luften igen).

Förutom detta har vetet också fångat in koldioxid för att göra rötter och halm. Denna koldioxid återvänder dock till atmosfären i takt med att skörderesterna bryts ned i marken. Detta går att påverka genom att odla grödor med mer rötter, fleråriga grödor, öka sina skördar och bearbeta jorden mindre. Då stiger halten kol i marken och klimatnyttan förbättras ännu mer. Men för att göra kalkylen enkel så utgår vi från ett nollsummespel i marken.

Men utsläppen då? - Ja det finns utsläpp från odlingen. Främst från användning av gödsel och fossil energi.

Gödseln - Handelsgödsel till ett hektar vete släpper ut ungefär 1 000 kg koldioxid vid tillverkningen (1 kg kvävegödsel släpper ut klimatgaser motsvarande 3–8 kg koldioxid vid tillverkningen). Gödseln kan också orsaka utsläpp av lustgas om vi gödslar vattenmättad och blöt jord eller grödor som inte tar upp kvävet. Dessa utsläpp varierar mycket och är svåra att beräkna. En grov genomsnittssiffra för åkermark i Sverige skulle kunna vara 3 kg lustgas per hektar. Eftersom lustgasen har mycket kraftigare klimatpåverkan så motsvaras det av ungefär 900 kg koldioxid per hektar.

Energin vi förbrukar i odlingen ger ungefär ytterligare 250 kg koldioxid per ha, förutsatt att vi använder cirka 100 liter fossila bränslen per hektar.

Så hur blir det på sista raden?

Fotosyntes: -11 700 kg

Handelsgödsel tillverkning: 1 000 kg

Lustgasutsläpp: 900 kg

Energi: 250 kg

Netto: -9 550 kg

Efter att alla utsläpp räknats med har ett hyggligt avkastande svenskt höstvete tagit bort nästan 10 ton koldioxid från atmosfären. 

Så när du har fått en bra skörd - sträck på dig och var stolt! Du har gjort en betydande insats för klimatet! Och glöm inte att berätta om det för människor utanför branschen.
 

Erik Jacobsson 
Energifabriken

Artikeln publicerades torsdag den 24 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste