Med mål om att öka spårbarheten i spannmålskedjan

En ökad transparens i framtidens spannmålskedja är målet med det nystartade projektet Grain Cloud. En digi­tal lagringsanläggning som ska göra lantbrukets vardag smidigare, enligt initiativ­tagarna.  

 

Lars Rönnholm är torkansvarig på Vadsbo Växtodling som är en av testgårdarna i projektet.
 Foto: GrainCloud


Grain Cloud är namnet på den innovationsidé som ska öka spannmålens spårbarhet samt utgöra ett smidigt verktyg för odlaren att via sin telefon styra sin spannmålsanläggning. I ett nytt projekt finansierat av EIP-Agri ska sju partners med expertkompetens tillsammans med bolaget Skandia Elevator i Arentorp utveckla idén. 

Bakgrunden till projektet är de högre krav som man menar kommer att ställas på transparens i värdekedjan från framtidens spannmålsköpare. Enligt initiativtagarna finns det även ett uttryckt behov av att genom spårbarhet öka livsmedelssäkerhet på spannmålsbaserad mat. 

– Vi tror på att framtidens lagringsanläggningar måste automatiskt kunna hålla ordning på mängden spannmål som tagits in från fälten, vart det lagras, hur det lagrats och hur länge. Framtidens anläggning kommer också behöva kunna förutse underhållsbehov innan haveriet uppstår, och hjälpa lantbrukare med servicepåminnelser, säger Joakim Larsson vd och delägare på Skandia Elevator i ett pressmeddelande. 

Projektet med Skandia Elevator och Agroväst syftar till att öka spårbarheten på spannmålen i hela värdekedjan. Foto: Carolina Wahlberg

Samlad information

Under tre år ska ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet för spannmålshanteringen på gård­en tas fram av projektgruppen. Ett system som i realtid ska kunna optimera och informera om flödet genom anläggningen och varna för avvikelser. 

I och med att all information om lagringsanläggningen samlas på ett och samma ställe kan lantbruk­aren få en överblick över vad som händer och har hänt. Därefter kan nya insikter ges om hur användandet av den egna anläggningen kan optimeras. Syftet är att lantbrukar­ens vardag ska bli både smidigare, effektivare och säkrare. 

Grain Cloud är främst designat för nya anläggningar men kommer även kunna integreras i äldre maskinsystem.

EIP-projekt

Projektet som beviljats medel av Jordbruksverket via innovationsstödet EIP-Agri ägs av Agroväst i Skara. 

– I dag är det mycket som kan gå fel i samband med lagringen av spannmålen. Detta är ett stort steg i rätt riktning i att kunna ge lagerhållaren mer information kring att fatta bättre och ekonomiskt mer fördelaktiga beslut, säger Matilda von Rosen, projektledare Agroväst och som tidigare jobbat som spannmålshandlare.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste