Absorb nybeskogar åkermark för att motverka klimatförändringarna

Som en reaktion på skogsbränder, översvämningar och med viljan att skapa ett konkret sätt att motverka klimatförändringar grundades UF-företaget Absorb. Nu har de fyra grundarna tagit studenten och företaget blivit ett aktiebolag med målet att plantera 10 000 nya träd till 2023.

 

Företaget Absorb säljer skogsplantor för att nybeskoga obrukad åker- och betesmark. På bilden är företagets grundare, från vänster Ludvig Ternberg, försäljningschef, Fredrik Ramel, hållbarhetschef, Carl Båge, vd, samt marknadschef Andreas Melander.
– Vi ville hitta ett konkret sätt att bekämpa den globala uppvärmningen och klimatförändringarna och det vi fann var att träd är en magisk maskin som gör väldigt mycket nytta och är något som alla kan bidra med, säger Fredrik Ramel, som är en av företagets fyra grundare. Foto: Absorb


Företagets idé går ut på att de hittar nedlagd och obrukad betes- och åkermark, samtidigt som de säljer skogsplantor till privatpersoner och företag som sedan används för att nybeskoga marken. 

– Vi erbjuder lokal klimatkompensation genom anläggning av nya skogar i både Sverige och Baltikum, säger Fredrik Ramel som grundade och driver företaget tillsammans med Ludvig Ternberg, Carl Båge och Andreas Melander.

Att köpa ett träd kostar tio kronor och enligt företaget absorberar ett träd ungefär 140 kilo koldioxid från plantering till skörd. Bakom beräkningarna ligger Thomas Lundmark, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel. Han berättar att modellen bygger på att han räknat ut det ökade medelkolförrådet när skog anläggs på jordbruksmark.

– Vid återplantering kommer nästa skogsgeneration att ha samma medelkolförråd, så det blir en engångshöjning av kolförrådet i landskapet, säger Thomas.

Thomas berättar att det beräknande medelkolförrådet fördelats på de ungefär 2 000 plantor som planteras i föryngringen. 

– Då har vi kommit fram till att varje planta bidrar med 100 till 140 kilo koldioxid till medelkol­ökningen. Alla plantor kommer inte vara med till målgång, men vi har sagt att alla plantor bidrar lika mycket. Jag tror det är en unik beräkningsmodell, i och med att man jämför jordbruks- och skogssystem. 

Återplantera

Fredrik berättar att en av anledningarna till att de valt att plantera i Sverige är att man enligt Skogslagstiftningen måste återplantera efter avverkning. 

– Det innebär att så länge skogslagstiftningen förblir som den är i dag, kommer det förbli skog på den mark som vi nybeskogar.

Christoffer Bonde, hållbarhetschef på Carbon Capture Company AB, CCC, har tillsammans med sin kollega Fredrik von Essen agerat bollplank till företaget. Han berättar att företaget i dag har ungefär 500 hektar att plantera, vilket motsvarar cirka en miljon plantor. 

Hur kommer ni i kontakt med markägare?

– Det är framförallt genom vårat moderbolag CCC som har väldigt bra kontakt med skogsägare. Thomas har också bra koll på olika markägare som vi skulle kunna kontraktera i framtiden, svarar Fredrik och berättar att markägaren får finansiering av plantan men sköter planteringen själv. 

Får markägarna bruka skogen?

– Ja, det är en förutsättning i hela modellen. Hur mycket mer kol som kommer finnas i landskapet är ett genomsnitt över tid, det innebär att när skogen är mogen ska den avverkas och det ska planteras nytt för att uppehålla medelvärdet, svarar Thomas. 

– Vi förespråkar ett aktivt skogsbruk för att maximera klimatnyttan i skogen, säger Fredrik.

Länsstyrelsen bedömer 

På frågan hur de ställer sig till att plantera skog på åkermark, som skulle kunna användas för livsmedelsproduktion, svarar Thomas att det är Länsstyrelsen som gör bedömningen. 

– Om man aktivt har tänkt återföra jordbruksmark till skogsmark ska man anmäla det till länsstyrelsen. Då bedömer de om det är rimligt att den här marken tas ur produktion. Man ska inte plantera igen mark som är bra för livsmedelsproduktion, men i skogsbygderna finns mycket övergiven och dålig jordbruksmark som skulle kunna va den bästa skogsmarken, säger Thomas.

– Att vi kan använda marken som inte används och bygga en kolsänka på den, tillägger Christoffer.

Visualisera skogen

Enligt Fredrik är transparens viktigt i ett sånt här projekt. Genom nära kontakt med de kontrakterade markägarna vet företaget exakt vilken fastighet och vilken areal som planteras. 

– Därav kan vi också erbjuda koordinater till våra kunder. Så förutom den revision vi har av vårat företag, som säkerställer att vi gör det vi åtar oss att göra, har alla köpare möjlighet att besöka ”sin” skog. På hemsidan kan man även visualisera sin skog.

”Mot fossilfritt Sverige”

Thomas menar att utvecklingspotentialen är stor.

– Om markägare vill erbjuda den här möjligheten kanske det kan bli 100 tusen hektar som planteras totalt. Det ett rejält kliv mot ett Sverige som är fossilfritt och har noll nettoutsläpp, säger han och fortsätter:

– Sen öppnar det ju upp för markägarna att rusta sin övergivna jordbruksmark och känna att de aktivt bidrar till klimatarbetet. Det är en jäkla win-win. 

Fler än målet

Fredrik avslutar med att säger att de nu ser fram emot att förverkliga sitt mål, och förhoppningsvis plantera ännu fler träd än så. 

– Att plantera skog är en av de kraftfullaste åtgärderna för att absorbera koldioxid från atmosfären, säger han.

Under lanseringen av företaget som skedde den 1 oktober sålde företaget omkring 8 000 skogsplantor, och totalt har de sålt över 20 000 plantor, som ska planteras. I oktober kommer de 2 000 första träden att planteras i Baltikum. 

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera