Årets höstsådd slår rekord

Enligt Jordbruksverket nådde årets höstsådd av spannmål och oljeväxter en ny rekordnivå, och landade på totalt 638 300 hektar. Det är åtta procent mer än förra året och 16 procent mer än genomsnittet de senaste fem åren.

Totalt såddes 638 300 hektar under hösten 2020, vilket enligt Jordbruksverket är ett nytt rekord. Foto: Carolina Wahlberg

Att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt i kombination med en varm höst, vilket möjliggjorde att många lantbrukare hann förbereda marken för höstsådd, är några faktorer som enligt Jordbruksverket kan ha bidragit till höstens rekordsådd. Stor andel höstsådd areal har flera fördelar enligt myndigheten, bland annat att det bidrar till minskade växtnäringsförluster från åkermark.

Största någonsin

Höstvete såddes på totalt 457 900 hektar, vilket innebär att grödan står för nästan 72 procent av den totala sådda arealen. Detta är inte bara 12 procent mer än förra hösten, utan också 19 procent mer än de senaste fem åren, 29 procent över tioårsgenomsnittet och därmed även den största arealen med höstvete någonsin.

Största ökningen för höstvete har skett i Västra Götaland och Västmanland, där årets areal var 23 respektive 42 procent större än motsvarande areal förra året. I de flesta andra län ligger höstvetesådden på samma nivå som 2019.

Både ökning och minskning

Råg såddes på totalt 27 000 hektar, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med förra året. Dock ligger arealen i nivå med femårsgenomsnittet. Arealen med höstkorn beräknas till 23 200 hektar, vilket är i nivå med förra året men en 22 procentig ökning jämfört med femårsgenomsnittet. Rågvete beräknas till 27 800 hektar, vilket är i nivå med både förra året och femårsgenomsnittet. Höstraps såddes på 101 100 hektar, vilket är i nivå med förra året men lite större än gemårsgenomsnittet. Höstrybs hittas på totalt 1 300 hektar.

Uppåt för ekologiskt

Av den totala höstsådda arealen var 52 600 hektar ekologisk, vilket är i nivå med förra hösten men 31 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalt såddes 34 400 hektar ekologiskt höstvete, vilket är en ökning med 35 procent gentemot de senaste fem åren, 7 900 hektar var ekologisk höstraps, vilket är 30 procent mer än i fjol.

Viltskador begränsar

År 2020 bjöd enligt Jordbruksverket på gott om tid för att förbereda marken inför höstsådden i södra och mellersta Sverige, dock ska flera lantbrukare uppgett att de inte kan höstså vete och oljeväxter då vildsvin, hjortdjur och gäss förstör grödorna.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste