Bli klimatsmart spannmålsproducent

Spårbarhet ner till gårdsnivå efterfrågas inom spannmålsindustrin. Vi ser allt oftare regional härledning av råvara, redovisning av CO2-ekvivalenter och ekosystemtjänster i marknadsföring av produkter. Detta öppnar upp för möjligheter till ett högre pris om man kan visa upp data som styrker dessa mjuka mervärden. Torbjörn Djupmarker, Hedåkers Säteri i Grästorp, ser affärsmöjligheterna för bonden i att redovisa egen data som visar på gårdens klimatavtryck inom växtodlingen. Han ingår som superanvändare för ett nytt simuleringssystem framtaget inom EU-projektet SmartAgriHubs, Valued Grain Chain, där data från flera källor kombineras och presenterar klimatavtrycket för ett enskilt spannmålsparti. Flera viktiga kvalitetsparametrar kan också läggas till samt att man får spårbarhet från fält till lagerficka för partiet, vilket kan ge ett bättre förhandlingsläge gentemot spannmålsköpare än tidigare.

Smart Agri Hubs bjuder tillsammans med Agroväst Gröna Möten in till ett teknikwebinarium riktat till dig som är yrkesverksam inom spannmålsproduktion, från odling till kvarn.

När: 19 januari 08.45-12.00

Plats: Digital Mötesplats Gröna Möten

Anmäl dig nedan senast 14 januari. Du får en länk strax före webinariet per email.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades måndag den 14 december 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste