Gödsel som råvara för biogasproduktion och växtnäring

Webbinarium riktat till hästföretagare

Flera positiva initiativ görs för att öka lokalt producerad bioenergi. Agroväst Gröna Möten bjuder in till dialog utifrån ett av dessa initiativ som drivs av Götene biogas ekonomisk förening. I Götene pågår nu detaljplaneringen för en större biogasanläggning med stallgödsel som huvudsaklig råvara. På flera andra håll i Västsverige finns intressen för liknande projekt. Vilka möjligheter finns att ta tillvara stallgödsel för produktion av biogas och värdefull växtnäring? Vilka investeringar krävs? Ställ dina frågor och diskutera möjligheter och utmaningar i en lokal satsning på biogas. Vi kommer att diskutera hur man kan få till en kostnadseffektiv hämtning av hästgödsel. Vi vänder oss till hästföretagare, rådgivare och andra aktörer med intresse för satsning på lokal biogasproduktion med fokus på hästgödsel.

Agroväst Gröna Möten anordnar webinar i samverkan med Leader Nordvästra Skaraborg, Götene biogas ekonomisk förening.

Anmäl dig på www.gronamoten.se senast 21 mars. Du får en länk strax före webinariet per email.

Plats: Digital mötesplats

Gröna möten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF

Artikeln publicerades tisdag den 02 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste