Vem äger jordbruksmarken?

Män äger 2,6 gånger mer jordbruksmark i Sverige än kvinnor. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Ownershift som publiceras i samband med den internationella kvinnodagen, 8 mars.

Det är fortfarande långt kvar innan vi har ett jämställt fastighetsägande i Sverige och inom lantbruket, visar rapporten "Vem äger marken du går på? - en kartläggning av kvinnors & mäns hus- och markägande". Foto: Carolina Wahlberg

Sett till landets yta så äger männen mer än dubbelt så mycket, 154 procent, än kvinnorna och gällande jordbruksmark är motsvarande siffra 155 procent. I rapporten ” Vem äger marken du går på?” har tankesmedjan Ownershift undersökt kvinnors och mäns hus- och markägande i Sverige. Rapporten bygger på data från Lantmäteriet och presenterar bland annat könsskillnader gällande ägande av lantbruksfastigheter och skogsmark i Sverige.

2,6 gånger mer

Av Sveriges lantbruk (där lagfart och areal finns registrerade i det nationella Fastighetsregistret hos Lantmäteriet) ägs 86 procent av privatpersoner och 12 procent av juridiska personer. Om man istället kollar på ägande utifrån taxeringsvärde och areal är andelen som ägs av privatpersoner betydligt lägre, 55 procent av den sammanlagda arealen och 65 procent av det sammanlagda taxeringsvärdet.

Oavsett om man ser till lagfartsandelar, areal eller taxeringsvärde så är män överrepresenterade som ägare i lantbruket jämfört med kvinnor. Den största könsskillnaden finns inom areal, där män äger 2,6 gånger mer än kvinnor. Minst är skillnaden sett utifrån lagfartsandelar där män äger nästan dubbelt så mycket som kvinnor, 98 procent mer.

Skillnad utifrån ålder

Ownershift har också jämfört ägandet i olika åldersgrupper och kön. I åldersgruppen 51–70 år är det som minst jämställt sett till lagfartsandelar medan inom åldrarna 18–30 är skillnaden mellan kvinnor och män minst. Mest jämställd är åldersgruppen 70+ utifrån sammanlagd areal och minst jämställda åldersgruppen är 31–50 år.

Enligt rapporten ägdes 19 procent av landets privatägda lantbruksfastigheter utifrån taxeringsvärde av kvinnor 2020 och 38 procent av privatpersoner som ägde skogsmark 2019 var kvinnor.

Läs mer i rapporten

Ownershift

är en partipolitiskt obunden tankesmedja som verkar för kvinnors ökade ägande i syfte att öka kvinnors ekonomiska autonomi och möjligheter att forma vårt samhälle.

Grundades 2018 av Charlotte Sundåker och Linda Waxin

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Kommentera