Höga foderpriser drar ner index

De gröna näringarna i Sverige har överlag en positiv syn på konjunkturen, det visar LRF:s näringslivsindex för kvartal 1 år 2021. Animalieproduktion sticker dock ut genom att göra en dipp ner, både jämfört med samma period i fjol och med föregående kvartal. 

Höga foderpriser medför en mer negativ syn på konjunkturen kvartal 1 år 2021 jämfört med kvartal 4 år 2020, allt enligt LRF:s näringslivsindex. 
Foto: Mostphotos

Det totala näringslivsindexet inom de gröna branscherna i Sverige för kvartal 1 år 2021 ligger på 101,3, vilket är i nivå med samma tid i fjol, men en enhet lägre än kvartal 4 år 2020. 

Animalieproducenternas samlade syn på konjunkturen backar dock drygt sju enheter, från 102 förra kvartalet till 94,8. 

Höga foderpriser

Inom animalieproduktion ser mjölk, nötkött och fjäderfä negativt på konjunkturen, medan grisuppfödarna, vars index förra kvartalet drogs ner på grund av en orolig situation på den europeiska marknaden, nu ser något ljusare på situationen. I rapporten påpekas äggbranschens är svårtolkade läge, på grund av flera utbrott av fågelinfluensa med avlivningar av stora besättningar som följd. 

Det som drar ner index för animalieproducenterna är historiskt höga foderpriser, bland annat till följd av stark efterfrågan internationellt, samt stort intresse för investeringar i råvaror i spåren av coronapandemin. 

Dyra insatsvaror

Bland växtodlarna finns det optimism, trots svagt negativt index. De höga spannmålspriserna gör att många ser positivt på konjunkturen, men det är det höga priset på insatsvaror som diesel och gödsel som gör att index dras ner.

– Det var en vinstlott att köpa in gödsel och diesel när priserna var låga i somras. Samma sak gäller de som har säkrat priserna med olika instrument. Situationen är inte lika rolig för de som inte gjorde det, säger Anna-Karin Hatt, vd LRF, i ett pressmeddelande.  

När det gäller skogsbruksindex så ökar det kraftigt på grund av bra prisutveckling på timmer.

– Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka, säger Anna-Karin Hatt.

Om grönt näringslivsindex

LRF:s gröna näringslivsindex kalkyleras fram via totalt cirka 950 webbenkäter och telefonintervjuer med telefonuppföljning, en gång i kvartalet. Ett index över 100 indikerar en förväntad tillväxt medan ett index under 100 innebär en förväntad nedgång i branschen. Den senaste undersökningen som alltså mäter index för kvartal 1 år 2021, genomfördes under vecka 1 till och med vecka 5 2021.     

Index för fem branscher kvartal 1 år 2021 (kvartal 1 år 2020)

Växtodling 98,9 (93,9)

Trädgård 112,1 (106,5)

Animalier 94,8 (104,7)

Förädling/tjänster 102,8 (104,3)

Skogsbruk 108,0 (96,4)

Totalt: 101,3 (101)

Källa: Grönt Näringslivsindex kvartal 1 2021, LRF.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Kommentera