Rapspriset når ny rekordnivå

Efterfrågan på vegetabiliska oljor är stor och produktionen av raps har varit lägre än normalt. Något som bäddat för rapsprisets uppgång. Efter en mindre nedgång slås nu nya prisrekord.

God efterfrågan på oljeväxter i kombination med begränsad produktion och låga lager har skapat förutsättningar för årets kraftiga prisuppgång på raps. Nu har också terminerna på Euronext för gammal skörd (majleverans) och ny skörd (augustileverans) börjat att närma sig varandra prismässigt. Diagrammet visar de dagliga stängningskurserna för respektive rapstermin på Euronext.

 

Den 21 april noterades det terminskontraktet för rapsfrö med leverans i maj till 562,25 euro/ton som högst på den europeiska Euronext-börsen. Med eurokursen 10,11 SEK/Euro ger det ett börspris på 5 684 kr/ton. Det nya prisrekordet kommer ungefär en månad efter att det förra prisrekordet sattes på 526,25 euro/ton, den högsta börsnoteringen på raps innan dess härrör från 2012.

Minskad skillnad mot ny skörd

Noteringarna stiger även för leveranserna av ny skörd 2021. Rapsterminen med leverans i augusti noterades samtidigt på Euronext till 504,75 euro/ton (5 103 kr/ton). Det innebär att det är en skillnad på 57,5 euro mellan skörd från 2020 och den nya skörden från 2021 som kommer in i augusti. För en månad sedan när prisrekordet slogs förra gången låg differensen mellan ny och gammal skörd runt 80 euro.

Med bara en vecka kvar att handla på majterminen innan den stänger ökar volatiliteten, vi kan förvänta oss snabba och stora prisrörelser när aktörer löser ut sig från sina kontrakt.

Lagren sätter prisnivån

Bakgrunden till de höga priserna på oljegrödor som raps och sojabönor är att efterfrågan är god och lagren små. Rapsproduktionen i både EU och Ukraina var lägre än förväntat. Det underskott som EU normalt har på raps brukar i första hand importeras från Ukraina, när tillgången på ukrainsk raps minskade har man istället fått vända sig till Kanada.

För sojabönor är det begränsade lager i USA som har drivit priserna tillsammans med att Kina var oväntat stora importörer av sojabönor under vintern.

Vädret ger snabba prisrörelser

Vi kommer att gå in i växtodlingsåret 2021/2022 med små lager av raps i både EU och globalt. Fokus ligger nu på de växande grödorna och den kommande skörden, förändringar i väderförutsättningar speglas snabbt i råvarubörsernas noteringar.
Foto: Erik Brink

 När växtodlingssäsongen är igång på norra halvklotet ökar nu fokuset på väderutsikterna i

viktiga odlingsområden.

För sojabönornas del rapporteras om svalt väder i amerikanska Mellanvästern vilket kan skada bönor som börjat komma upp och försena sådden som gärnas görs i varmare jord.

I Kanada påverkar torrt väder utsikterna för den kommande rapssådden på prärien.

I Frankrike rapporterar odlarorganistionen FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) om skador från frost på rapsfälten. 40 - 50 000 hektar ska vara drabbade.

Vädereffekterna är svåra att uppskatta korrekt i nuläget men nervösa råvarumarknader agerar snabbt på alla eventuella förändringar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste