Snabbspår ger jobb åt nyanlända agronomer

50 nyanlända agronomer och hortonomer med examen från sina hemländer ska bli redo för den svenska arbetsmarknaden. Det med hjälp av ett nio månaders snabbspår uppstartat av SLU och Arbetsförmedlingen inom ramen för ESF-projektet Mer mat, fler jobb.

Utbildningen är ett samarbete mellan SLU och Arbetsförmedlingen. Av de utländska agronomer som deltagit är många högutbildade med minst fem års akademiska studier inom sitt ämne. Jenny Svennås-Gillner, SLU 

– Svensk arbetsmarknad får ett välkommet tillskott av agronomer och hortonomer och några deltagare har redan kommit in på arbetsmarknaden. Det finns ett visst behov av denna yrkesgrupp och det gäller särskilt agronomer med yrkeserfarenhet, säger Jannika Nordwall, projektkoordinator på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Jannika Nordwall, projektkoordinator för Mer mat – Fler jobb på Arbetsförmedlingen samt också kontaktperson för snabbspårets introduktionsjobb. Foto: privat

Det är deltagare från hela landet med expertiskunskap på mark-, växt- eller trädgård med examen från sina respektive hemländer som nu går en specialanpassad påbyggnadsutbildning. Det blir en komplettering som gör dem redo för jobb inom sitt specialområde i Sverige.

Uppskattad satsning

De nio månaderna som snabbspåret innebär består utav två månader svenska anpassat för agronomer, tre månader teoretiska studier vid SLU samt en praktikperiod på fyra månader. Utbildningen var redan innan pandemin planerad som digital, och har därför i stort sett kunnat pågå som tänkt. Dock har praktiken påverkats av corona berättar Margareta Stigson, kontaktperson på SLU.

– Många agronomarbetsplatser, exempelvis större rådgivningsföretag, kommuner och länsstyrelser har hamnat i ett läge där de tänkta handledarna jobbar hemifrån. Satsningen är ändå uppskattad från de gröna arbetsgivarna och tillsammans har vi efter hand hittat lösningar för att studenterna ska kunna få sin praktik, säger hon.

Öppnat vägen

De första 25 personerna blev klara med snabbspåret redan vid årsskiftet och några har redan fått jobb. De som går utbildningen just nu beräknas bli klara i juni då sista delen av utbildningen, praktiken, är slutförd. Länsstyrelsen i Örebro var en av de som anställde från första omgången.

– Jag tycker det är otroligt viktigt att alla arbetsgivare, men kanske främst statliga myndigheter, gör sitt allra yttersta för att välutbildade människor, oavsett var de kommer ifrån, ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. De här personerna tillför väldigt mycket positivt både på kort och lång sikt, säger Inga Ängsteg, chef för enheten jordbruksstöd, i en intervju till Arbetsförmedlingen.

Det är på den enheten som agronomen Manal Hadideh fått ett introduktionsjobb som sträcker sig över ett år inledningsvis.

– Jag studerade till agronom i Syrien i fem år och undervisade även där. Snabbspåret har varit utmanande men det har också öppnat vägen för mig i Sverige, säger Manal Hadideh till Arbetsförmedlingen.

Mer mat – Fler jobb

Mer mat – Fler jobb är ett gemensamt projekt där Arbetsförmedlingen, LRF och Livsmedelsföretagen gjort en ömsesidig satsning för att lyfta branschens företag genom rekryteringar och utbildningar. Här ingår bland annat snabbspåret för agronomer och hortonomer.

Introduktionsjobb…

…kan ge ekonomisk hjälp när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung eller är ny i Sverige. Introduktionsjobb är bra för dig som vill anställa långtidsarbetslösa och nyanlända som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Den du väljer att anställa kan kombinera sin tid hos dig med en utbildning som passar ditt behov som arbetsgivare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste