jun
22
2021

Hästar på naturbetesmarker - fältvandring

Fältvandring med fokus på skötsel av naturbetesmarker med hjälp av hästar som betesdjur.

Vi träffas hos Bengt och Anna-Lena Geiron, Tångsätter, Odensbacken, och tittar på deras betesmarker som de håller på att restaurera och sköter med hjälp av sina hästar.

Vi kommer att ta upp frågor såsom:
Naturbetesmarkernas betydelse för djurvälfärd och hästarnas utveckling och hållbarhet. Betesplanering.
Vilka hästar passar på olika typer av naturbetesmarker?
Betesekologi – samspelet mellan hästar och betesväxter.
Hur man ska planera och genomföra betesdriften för bästa resultat?

Kursen vänder sig till häst- och lantbruksföretagare samt markägare med naturbetesmark. Medverkar gör Inger Pehrson, Palustre AB. Inger är betesexpert med mångårig erfarenhet som verksamhetsledare från intresseorganisationer, från rådgivning och forsknings- och försöksverksamhet. Inger är hästägare och har lång erfarenhet av hästbranschen. Träffen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Träffen är kostnadsfri för deltagarna. Ta med egen fikakorg.

Läs mer och anmäl dig via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste