Hur tänker kor?

”Can cows watch and learn?”, så heter projektet där kons intelligens och uppfattning av sin omvärld ska undersökas. Två forskare från SLU kommer under sommaren bedriva studierna vid Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.

Under sommaren genomför SLU datainsamling i projektet ”Can cows watch and learn” som handlar om kors kognition. Foto: Carolina Wahlberg

Det är forskaren Jenny Yngvesson och projektledaren Maria Vilain Rörvang, vid SLU, som ska titta närmare på kors kognition. De kommer ägna sommaren åt datainsamling för att undersöka ifall kor kan lära sig av att titta på varandra.

Lära av varandra

Projektet ”Can cows watch and learn” är uppdelat i två delstudier. Den första går ut på att undersöka om kor kan lära sig att hitta god mat i en enkel labyrint efter att en annan ko visat lösningen. I delstudie två vill forskarna undersöka om kor kan lära varandra att gå över en ny typ av golv.

– Båda studierna är förstås intressanta i sig eftersom vi lär oss mer om hur kor tänker och möjligen hjälper varandra, men resultaten kan också hjälpa både djur och människor i den dagliga hanteringen, säger Jenny Yngvesson, i ett pressmeddelande.

Då nya saker ofta upplevs som skrämmande av djur skulle en van ko kunna göra så att den ovana kon upplever något nytt som mindre skrämmande, såsom ett nytt golv, menar forskarna.

– Dagens system för mjölkkor är komplexa och kanske kan vi kan underlätta för korna genom att till exempel träna en ko som sedan för vidare sina kunskaper till de övriga korna, säger Maria Vilain Rörvang.

Delad kunskap

Studierna kommer genomföras vid Naturbruksskolan i Uddetorp och resultaten som förväntas till hösten ska även komma skolan till gagn.

– Vi är mycket positiva till att SLU vill förlägga studier hos oss. Vi stödjer olika aktörer inom den gröna näringen med att erbjuda olika testmiljöer. Studien kommer även att vara till nytta för våra elever, då de till hösten får ta del av resultaten, säger Paula Bäckman, områdeschef vid Naturbruksförvaltningen.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera