Samarbete för fler betande lantrasdjur

För att återuppliva ängar och dess biologiska mångfald erbjuds boskapsägare i norra Finland betesavtal. Projektet är ett samarbete mellan NordGen och Lapplands NTM-central.

Ekosystemtjänster stod i fokus när NordGen organiserade ett matchmaking-webbinarium i samarbete med den finska lokala miljömyndigheten, NTM-centralen. Foto: Nordgen/Robert Nilsson

För att stärka den biologiska mångfalden och trygga ekosystemtjänster har det finska miljöministeriet inlett ett livsmiljöprogram som går under namnet Helmi. I linje med programmet siktar den lokala miljömyndigheten, NTM-centralen, nu på att återuppliva ängar och deras biologiska mångfald genom att erbjuda boskapsägare betesavtal och stöd till miljövänligt jordbruk, skriver NordGen på sin hemsida. 

Tillsammans med NordGen, den nordiska genbanken, organiserades därför ett matchmaking-webbinarium för alla som är intresserade av naturbete. Arrangemanget som hölls tidigare i år lockade närmare 60 personer. 

Stort intresse

NordGen driver sedan tidigare projektet ”3MC – Nordiska fjällkoraser” för att främja det levande kulturarvet som förknippas med raserna, där en viktig del är naturbete.

Mervi Honkatukia som är sektionsledare för NordGen Husdjur hade följt myndighetens ansträngningar att hitta uppfödare och fick idén till webbinariet.

– Det finns många djuruppfödare som är intresserade av naturbete. Det är olyckligt att så få av dem omfattas av de förmånliga avtalen. Det finns också ett problem med att möta geografisk efterfrågan och tillgång. Jag har följt situationen länge och fick idén att organisera ett matchning-webbinarium, säger hon.

Brist på betesdjur

Enligt de båda aktörerna är det minskande antalet betande djur ett stort hot mot bevarandet av naturängar, naturbetesmarker och beteshagar. Och just de inhemska lantrasdjuren lämpas sig väl som betesdjur på det artrika markerna samtidigt blir det ett bra sätt att synliggöra och bevara dem, menar NordGen.

En av deltagarna var lantbrukaren Ilmari Majuri som driver gården Oukamäki och som tecknat ett beteskontrakt med NTM-centralen. Gårdens besättning som består av Östfinsk boskap och fjällko betar nu Torneälvens översvämmade flodslätter.

– Jag får inkomster från djurhållning genom subventioner och köttförsäljning. Utan beteskontraktet kan jag ha några enstaka kor. Men tack vare subventionerna har jag nu 30 kor, säger han till NordGen.

Unika livsmiljöer

Flera av de betesmarker som omfattas av Lapplands NTM-centrals stödområden är igenvuxna i dag efter att många gårdar har lagts ner.

– Det är verkligen synd eftersom Torneälven är den längsta oreglerade floden i Europa och dess ängar är unika livsmiljöer. Deras värde uppfattas inte alltid av lokalbefolkningen men det är en möjligheterna skattkista. Det finns 1 000 tillgängliga hektar vid de lugna vattendragen kring Kainuunkylä, där NTM-centralen letar efter betande boskap. Samtidigt finns det kor som inte får beta utomhus, säger Majuri.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 30 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera