sep
30
2021

Grön biomassa som protein-, energifoder för lantbrukets djur

Presentation av resultat från foderförsök inom ekologisk kött- och mjölkproduktion

Etableringen av den svensk-danska utvecklingsplattformen för grön bioraffinering har givit oss resultat inom en rad områden. Inom ramen för Green Valleys har foderförsök genomförts på installad mjölkkobesättning och tillväxtgrisar. Detta för att studera och jämföra hur väl proteinet fungerar hos både idisslare och enkelmagade djur. Utifrån försöken har en uppskalning gjorts till besättningsnivå där eventuella miljö- och klimatlindrande effekter analyserats. En ekonomisk jämförelse har även gjorts mellan grönt proteinkoncentrat och sojaproteinkoncentrat. Studierna ger oss viktig kunskap om hur vi kan öka vår självförsörjningsgrad och skapa ett robustare djurhållningssystem genom att öka andelen regionalt producerat foder.

Agroväst Gröna Möten arrangerar under SLU Smedjeveckan ett seminarium som vänder sig till dig som är kött- och mjölkproducent med intresse för ökad cirkularitet på den egna gården. Evenemanget görs som en del av Interreg ÖKS Green Valleys slutredovisning.

Plats: SLU Smedjan

Anmäl dig enkelt på gronamoten.se senast 26 september.

Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning. Har du frågor kring evenemanget kontakta gärna Madeleine Vendel, madeleine.vendel@agrovast.se

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades fredag den 10 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste