Det börjar och slutar med jorden

Med boken ”Jord, hopp och kärlek” vill författaren Per Anders Lugn rikta ljuset mot hopp och lösningar för ett robust matsystem. Det handlar om jordhälsa och betande djur, om att vitalisera ekosystem och hur allt detta hänger ihop. Men framför allt handlar det om människorna bakom begreppet regenerativt lantbruk.

 

– Jag vill guida läsaren genom de här berättelserna och insikterna och visa på att de val man gör i butik, de spelar roll. Att vi har ett stort inflytande som kan användas bättre, säger bokaktuella Per Anders Lugn, på bild tillsammans med bokens fotograf Jeanette Andersson.
Foto: Jeanette Andersson


Per Anders Lugn är författare och journalist som nu är aktuell med boken ”Jord, hopp och kärlek” tillsammans med fotografen Jeanette Andersson. Det är bland mikroorganismer, matjord och betesdrift som läsaren tas med på författarens egen resa i det regenerativa initiativet och som varvas med de medverkande lantbrukarnas berättelser i både ord och bild. På så sätt hoppas Per Anders att boken också blir lätt att ta till sig.

– Jag är ju en amatör som ger sig ut i ett nytt ämnesområde och träffar de här människorna, så lär jag mig allteftersom boken fortlöper. Jag är alltså lika kunnig som min målgrupp, säger Per Anders Lugn till Jordbruksaktuellt och förklarar att målet är att få läsaren tillika konsumenten att tänka till och komma ett steg närmare maten.

Boken tog sin allra första början i ett fokus på självförsörjningsgrad och motståndskraft, som kom efter att Per Anders jobbat som FN-soldat i Libanon. Han ställde sig frågan om hur väl rustad Sveriges livsmedelsproduktion egentligen var?

Efter en tid lärde han känna Patrik von Corswant på Stafva gård och fick frågan om att skriva en bok. Men nu med utgångspunkt i det regenerativa jordbrukssättet.

Det var tankar som gick hand i hand.

– Det hör ju ihop, så jag tände på idén. Och efter att ha medverkat på nätverket Regenerativt Lantbruks seminarium tänkte jag att det här måste skrivas om.

I boken ”Jord, hopp och kärlek” tas ett grepp om frågorna, Vad är jordhälsa? Hur byggs matjord? Hur kan ekosystem vitaliseras och vilken roll har korna i det?Foto: Jeanette Andersson

Djuren som nyckel

Efter en hel del research och samarbete med fem lantbrukare som också utgör bokens huvudkaraktärer blev den klar och gavs ut i våras. Det blev en bok som kom att handla om resiliens i fler bemärkelser, både ekologiskt och socialt.

– Det man får se på de här gårdarna det är att det går att bedriva bra livsmedelsproduktion och samtidigt reparera ekosystemen. Där man samtidigt arbetar aktivt med djuren som arbetsredskap och framför allt med bete som själva nyckeln.

Per Anders tror och menar att det finns mer att hämta från naturens sätt att sköta saker och ting.

– Lantbruket är ju relativt nytt, sett till planetens tid. Det kan vara så att från de miljarder av år som naturen hittat sätt att hantera saker så kan vi lära oss, säger han och exemplifierar:

–  Såsom att fotosyntesen premieras av att gräset betas och trampas. Eller om hur mikrolivet i jorden fungerar. Om hur allt hänger ihop med maskar, svampar och mykorrhiza. Och att det där finns nätverk men framför allt ett kommunikationssystem som är fungerande som vi river upp när vi plöjer.
 

Märta Jansdotter Aguirre, en av grundarna till Gröna Gårdar, är en av lantbrukarna som porträtteras och medverkar i boken.
Foto: Jeanette Andersson

Att nå ut

Per Anders återkommer också till just kommunikation, men nu som en av drivkrafterna till att boken blivit till.

– Det som de här lantbrukarna som jag mött visar är en kärlek till naturen, djuren och växterna. Och det kan låta lite romantiskt och flummigt men jag har kommit fram till att det är väldigt äkta. Det är därför jag också kan bli bekymrad över att det inte kommuniceras. Här görs en himla massa bra saker som måste berättas om, säger han och som med boken nu hoppas bidra till att kunskaperna inte bara delas internt utan också utåt, till konsument.

Når begreppet regenerativt ut till konsument tror du?

– Jag funderar väldigt mycket över det och tycker andra med ska göra det. När jag säger regenerativt jordbruk och möts av frågor så blir allt enklare när vi benar ut det till exempelvis gräsbeteskött, försiktighet med plöjning med mera. Därifrån kan man sedan börja prata om varför och hur, för att komma in på vidare diskussioner om djurhållning, matjord och vår roll som konsument.

Vilka hoppas du läser boken?

– Jag hoppas att det är intresserade konsumenter. Men jag vet också att en del regenerativt aktiva bönder i dag gillar boken för det är ett bra sätt för dem att för sina kunder förklara vad de håller på med. Men målgruppen är ju nästan alla, alla som handlar mat, svarar Anders och tillägger:

– Men jag hoppas också att lantbrukare läser den som ett exempel på hur man kan fortsätta utveckla sitt lantbruk. Det är inget som löser alla problem, men det är ett sätt att driva lantbruk som är mindre kapitalintensivt och med djuren som din stora investering och redskap.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste