okt
12
2021

Vårda markstrukturen för ökad odlingssäkerhet

Fältträff om markvård för ökad odlingssäkerhet i vått och torrt.

Träffen är uppdelad i två delar, en på sal och en i fält. 

Del 1 på sal: Hur får man marken att producera så höga och jämna skördar som möjligt? Vi pratar om åtgärder för att gynna markstrukturen och som skapar förutsättningar för en bra rotutveckling med bra växtnäringsutnyttjande och god vattenförsörjning. Cirka 1,5 timme.

Del 2 i fält: Undersökning av markstrukturen i fält. Praktisk övning med diskussioner kring markens egenskaper och vi testar hur man kan använda Jordbruksverket markvårdsapp ”Hur mår min jord?” för att få bra koll på sina jordar. Cirka 1 timme.

Föreläsare Anna Bjuréus, rådgivare vattenhushållning, Jordbruksverket.

När: 12 oktober kl 09.30 - ca 12.30

Var: Nybble gård, Vintrosa. Vi samlas vid Nybblekyrkan och börjar med fika och föreläsning på sal.

Anmälan senast 7 oktober via Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats. 

Information: Helena Åkerhielm, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se, 010-224 84 27 eller Ann-Sofie Hedberg, Ann-Sofie.Hedberg@lansstyrelsen.se, 010-224 84 26 Träffen arrangeras i samverkan med Spannmålsodlarföreningen i Örebro län.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste