okt
21
2021

Affärsmodell för kretslopp av växtnäring, nyttjande marker

Fältvandring i odlingsförsök med rörflen som energigröda, gödslad med aska och rötat slam.

Rörflen är ett flerårigt och tåligt gräs med många användningsområden såsom djurfoder, strö och bränsle. I Marieberg utanför Tidholm har Lundby Maskinstation etablerat rörflenodling på organogen jord i samarbete med Borås Energi och Miljö. Här tillämpas en modell där rörflen som energigröda tillsammans med rötat avloppsslam och aska utgör ett kretsloppssystem. Praktiskt visas hur energiproduktionen kan bli mer lönsam samtidigt som vi minskar användningen av mineralgödsel genom återvinning av fosfor ur energiprocessen. Möt experter inom odling av energigrödor och energiproduktion. Evenemanget arrangeras tillsammans med RISE, SLU och Lundby Maskinstation och genomförs inom ramen för EU-projektet ”Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp”.

När: 21 oktober 10.00-12.30

Var: Tidaholm Marieberg väg 193, koordinater 58.134509, 13.878349

Mer information och anmälan: Senast 15 oktober via www.gronamoten.se

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste