okt
29
2021

Biokol ger miljönytta!

Rapportsläpp av miljönyttomodell för biokol i lantbruket

För att skapa en trovärdig marknad gällande kolsänksrätter inom svenskt lantbruk behövs en certifieringsstandard. Liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men att skapa lokala kolsänksrätter i Sverige är något helt nytt. Hur man räknar på kolsänksrätter är värt att belysa och förklara. Likaså vilka nyttor det ger för klimatet och för jordbruket i sig.

Hushållningssällskapet Sjuhärad driver arbetet med att ta fram en standard för certifiering av svenska kolsänksrätter kopplat till biokol som används i det svenska jordbruket. Tillsammans med 2050 Consulting har man tagit fram en modell som kartlägger och analyserar olika effekter när biokol tillämpas i lantbruket.

Lunchwebbinariet innebär lansering av rapporten: "Miljönyttomodell - Kartläggning av systemeffekter av biokol i lantbruket". Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig främst till lantbrukare, rådgivare, studenter och alla med intresse för klimat- och biokolsfrågor.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2021-10-27. 

Plats: Gröna möten Digital mötesplats

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18. Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom Leader Sjuhärad

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste