nov
9
2021

Lagring och hantering av stallgödsel

Kurs om förädling/lagring av stallgödsel på gårdsnivå för högre effektivitet och mindre förluster

Lagring och hantering av stallgödsel för minskad miljöpåverkan och bättre gödseleffektivitet. Stallgödseln är en stor källa för ammoniak och metanavgång till atmosfären vilket påverkar vårt klimat. Rötning av gödseln på gårdsnivå är ett sätt att minska metanavgången från gödseln samtidigt som gödseln får ett högre värde för lantbrukaren genom högre ammoniuminnehåll i gödseln. Det finns olika teknik för att minska förlusterna av ammoniak under lagringen. Hanteringen av gödseln inom gården kan också förbättras genom en effektiv transport. Kursdag inom Greppa Näringen.

Tid: 9 november kl 09.00- ca 13.00, vi bjuder på fika

Plats: Öjeby gård. Från Vårdsbergs rondellen (Rv 35), kör mot Björsäter, ca 3 km efter Askeby sväng höger mot Öjeby. Från Örtomta ca 1 km mot Askeby vänster mot Öjeby. Vi kommer att vara i en stor lokal och utomhus – ta med kläder för vädret.

Anmälan senast 5 november till per.stahl@hushallningssallskapet.se

Ur programmet:

• Förädla stallgödseln för ett ökat värde genom; biogasproduktion, separering.
• Minska ammoniakavgång i brunnen; försurning av gödseln med syra, täckning av flytgödselbrunnar,
• Flytta gödsel effektivt med pumpning till satellitbrunnar
• Fastgödselhantering: kompostering, stukalagring – hur påverkar det gödseln och miljön? Vilka regler gäller?

Medverkande: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland, Christer Johansson Jordbruksverket, Magnus Sundström, Baltazar Agro/Öjeby gård

Artikeln publicerades onsdag den 20 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste