nov
23
2021

Hur mår min jord? Ny app för markvård.

En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord.

Genom medel från Greppa Näringen har Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge utvärderat appen ”Hur mår min jord? Som ges ut av Jordbruksverket och bygger på forskning från SLU. Provgropar har grävts på fem olika skiften som har blivit filmat. På ett webbinarium presenteras filmerna från grävningarna och de slutsatser som Hushållningssällskapet gjort utifrån appen. Växtodlingsrådgivare Mikael Olofsson berättar om ämnet markpackning.

När: 22 november

Var: Webbinarium via Teams

Mer information och anmälan: Senast 22 november via https://bit.ly/2ZfQBwA

Artikeln publicerades måndag den 25 oktober 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste