Lantmännens priser i skörd 2021

Lantmännens priser för konventionell spannmål i pool 1 2021 ligger 25-57 procent högre än föregående år med maltkorn och oljeväxter i topp. Även den ekologiska spannmålen noterar högre noteringar, förutom grynhavre.

Lantmännens priser för konventionell spannmål i pool 1 2021 ligger 25-57 procent högre än föregående år.
Foto: Erik Brink

Lantmännen presenterar årets spannmålspriser för leverans i skördeperioden, pool 1, och

konstaterar i ett brev till sina leverantörer att man ligger på en historiskt hög prisnivå. Prisnivån på poolpriserna är ett resultat av hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med försäljning och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.

 

 

Mindre skörd och sämre kvalitet

Skörd 2021 blev enligt Jordbruksverket 5,0 miljoner ton spannmål och 0,4 miljoner ton oljeväxter och trindsäd vilket är 16 procent lägre än förra årets skörd och 7 procent lägre än femårssnittet. Mycket regn under andra halvan av skörden medförde också stor kvalitetspåverkan.

Stark global efterfrågan

Lantmännen skriver att precis som i Sverige blev skördeutfallet en besvikelse i flera andra viktiga produktionsområden. I EU blev rymdvikterna låga vilket inledningsvis försvårade exportaffärerna från EU.

Samtidigt har efterfrågan från världens stora importörer som Algeriet, Egypten och Kina varit stark, vilket gjort att prisnivåerna stigit kraftig under hösten och de stora importörerna har fått justera sina specifikationer för att få tag i tillräckliga volymer.

Lantmännen beskriver det som att efterfrågan på exportmarknaden har varit god, framförallt  en god efterfrågan på maltkorn och grynhavre.

Dålig skörd ger prisuppgång för eko

Den ekologiska spannmålsskörden har blivit sämre än förväntat, vilket gör att de senaste två årens stora överskott av ekologisk spannmål har minskat.

Den underliggande efterfrågan inte har ökat, men den lägre produktionen har inneburit en prisökning också på den ekologiska marknaden, främst under senare delen av hösten.

Enligt Lantmännen så har framförallt ekologisk åkerböna och kvarnvete visat en positiv pristrend.
 

Skåne

kr/100 kg  2021 2020 2019 Förändring 21/20
Kvarnvete Julius 215 163 147 + 31 %
Fodervete    200 158 140 + 26 %
Maltkorn Planet 240 155 155 + 54 %
Foderkorn 190 136 130 + 39 %
Grynhavre 220 160 150 + 37 %
Foderhavre 180 124 130 + 45 %
Raps  600 380 372 + 57 %

 

Väst         

kr/100 kg 2021 2020 2019 Förändring 21/20
Kvarnvete 210 163 142 + 28 %
Fodervete   198 158 137 + 25 %
Maltkorn Planet 238 153 152 + 55 %
Foderkorn 190 136 127 + 39 %
Grynhavre  218 158 150 + 37 %
Foderhavre 180 122 130 + 47 %
Raps  600 380 372 + 57 %
Kvarnråg 174 130 125 + 33 %

 

Öst   

kr/100 kg 2021 2020 2019 Förändring 21/20
Kvarnvete 213 163 147 + 30 %
Fodervete 200 158 140 + 26 %
Maltkorn Planet 238 155 152 + 53 %
Foderkorn 190 136 130 + 39 %
Grynhavre  220 160 152 + 37 %
Foderhavre 180 124 130 + 45 %
Raps  600 380 372 + 57 %
Linfrö 600 380 310 + 57 %
Kvarnråg     174 130 125 + 33 %

 

Norr Mälaren

kr/100 kg 2021 2020 2019 Förändring 21/20
Kvarnvete 209 158 140 + 32 %
Fodervete   195 155 135 + 25 %
Maltkorn Planet 236 151 150 + 56 %
Foderkorn 188 134 125 + 40 %
Grynhavre  216 156 150 + 38 %
Foderhavre 180 124 130 + 45 %
Raps  600 380 372 + 57 %
Kvarnråg 174 128 125 + 35 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2021, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Ekologisk spannmål/KRAV

kr/100 kg 2021 2020 2019 Förändring 21/20
Kvarnvete 300 240 250 + 25 %
Fodervete 250 180 200 + 38 %
Maltkorn 280 250 260 + 12 %
Foderkorn 240 170 190 + 41 %
Grynhavre  240 250 290 - 4 %
Foderhavre 210 160 200 + 31 %
Raps  xxx 900 860  
Råg     184 130 150 + 41 %
Åkerböna 530 365 370 + 45 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2021, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Erik Brink

Artikeln publicerades tisdag den 14 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste