feb
17
2022

Vattenkvalitet - bevattningsvattnet påverkas av extremväder

Klimatförändringar ger upphov till extremväder. Torka kan leda till brist på bevattningsvatten med god hygienisk och kemisk kvalitet. Skyfall och ihållande regn kan leda till översvämningar som ökar risken för att smittor sprids på fälten.

Extremväder påverkar livsmedelsäkerheten och når till sist slutkonsumenten. För trädgårdsföretagare är det viktigt att förstå farorna och hur de kan hanteras. På kursen får du lära dig grunderna i god vattenkvalitet och riskhantering kring bevattning. Du får även en inblick i reningsmöjligheter, både enkla och mer tekniskt avancerade. Användning av cirkulärt vatten kan vara ett sätt att lösa bristen på vatten, men vilka risker kan det innebära?

Kursen genomförs av LRF Trädgård genom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder. Dagen efter, fredag18 februari, kommer det hållas en annan kurs inom projektet i samma lokal Säkrare grönsaksskördar med mellangrödor

Målgrupp: Kursen riktar sig till yrkesmässiga trädgårdsodlare och rådgivare som arbetar med yrkesmässig trädgårdsodling. I mån av plats är den även öppen för lantbrukare och rådgivare med annan odlingsinriktning.

Tid och plats: Torsdag 17 februari 2022 kl. 09.00-16.00 på Erikslund Hotell, Ängelholm. (Hitta till Erikslund)

Välkomstfika serveras innan start. Lunch och fika ingår i kursavgiften. I avgiften ingår också deltagande i vår gårdsnära kurs om vattenkvalité *.

Anmälan görs på www.extremvader.se, sista anmälningsdag är 11 februari.

Program:

Vad är extremväder och hur kan det påverka vattenkvalitén?  Thilda Håkansson, rådgivningsexpert .

”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”  Vattenhygien -vilka olika nivåer av vattenkvalité finns och vad innebär det Jonas Jönsson rådgivningsexpert .

”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”  Faror i vattnet Beatrix Alsanius (SLU)

Lunch

Alternativa vattenkällor -vilka faror kan gömma sig i det tekniska vattnet och hur hanterar man dessa? Kenneth M Persson, Lunds Universitet

Vattnets egenskaper -hur påverkar salter växten Thilda Håkansson, rådgivningsexpert 

Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen”  Vatten med högt ledningstal -hur kan det påverka skörd och kvalité Tim De Cuypere,

Inagro Belgien, projekt Irrigation 2.0 (på engelska) Verkligt exempel från Belgien lyckat vattensamarbete mellan industri och lantbrukare Charlotte Boeckaert, VLAKWA Belgien, projekt F2AGRI (på engelska)

Sammanfattning och viktiga ta hem budskap Thilda Håkansson och Jonas Jönsson, rådgivningsexperter ”Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen” 

Mer information Har du frågor är du välkommen att kontakta Thilda Håkansson genom e-post thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se eller telefon 0708-161019

Artikeln publicerades fredag den 14 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera