feb
1
2022

Torkning och lagring av spannmål

LAGRING FÖR BÄSTA KVALITET

Smart Agtech arrangerar en nätverksträff om torkning och lagring av spannmål. Behovet av kunskap kring kvalitet vid torkning av spannmål ökar bland lantbrukarna. Spannmål torkas och lagras hemma på gårdarna i större utsträckning och under längre tid, innan det säljs vidare. Med ett mer varierat klimat här i Sverige ställs ytterligare krav på torkning och lagring av spannmål. Lyssna till föreläsare som kan ge dig verktyg på vägen att arbeta med, för mer kunskap och bättre kvalitet i ditt arbete med torkning och lagring av spannmål. I Smart Agtech samverkar projekten SmartAgri och Agtech 2030 och tillsammans med Agroväst Gröna möten samarrangeras evenemanget. Vi ser fram emot en intressant eftermiddag.

Evenemanget vänder sig i första hand till lantbruksföretagare och rådgivare.

Plats: Gröna möten digital mötesplats Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Inför evenemanget sänds aktuell information med länk ut till evenemanget.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761 07 81 73.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2022-01-30. A

groväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades måndag den 17 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera