Förseningar i arbetet med CAP

Den 31 december 2021 skulle EU:s medlemsländer ha lämnat in sina nationella CAP-strategiska planer för bedömning till EU-kommissionen. Men hela åtta medlemsländer har ännu inte lämnat in sina planer.

Anledningarna till att åtta länder blivit försenade med sina strategiska planer till EU:kommissionen har varit både politisk instabilitet och avsaknad av regering. Foto: Mostphotos

EU:s jordbrukskommissionär Janusz Woljciechowski uppmanar de åtta länder som (den 14 januari) ännu inte lämnat in sina strategiska planer att göra det snarast. Arbetet med att godkänna de nationella planerna från medlemsstaterna tar cirka tre månader och det finns risk att förseningar i processen leder till försenade utbetalningar av stödpengar. Det skriver Brysselnytt.

Flera av medlemsstaterna som inte lämnat in sina strategiska planer har uppgett att förseningen beror på politisk instabilitet eller att det helt enkelt saknats regeringar.

Enligt Janusz Woljciechowski är det även viktigt att de nationella planerna visar hur målen för EU:s strategi Farm to Fork ska uppnås. EU-kommissionen hoppas kunna godkänna samtliga länders planer under 2022 för att kunna starta med den nya jordbrukspolitiken till 2023.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 17 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera