mar
8
2022

Biogas – ett bättre bränsle för miljön?

Rapportsläpp "Ökning av lantbruksbaserad biogas".

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

Under perioden 2018-2021 har projektet ”Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion” följt anläggningar med gårdsbaserad biogasproduktion över hela Sverige. Detta med syfte att följa upp, utvärdera, effektivisera och mäta dess klimatpåverkan. Det övergripande målet har varit att utveckla metoder och kunskap om effektiv skötsel och drift av biogasanläggningar som leder till ökad biogasproduktion och förbättrad klimat- och miljönytta. Projektet visar på goda exempel inom teknik och process för den lantbruksbaserade biogasproduktionen och tar fram system för egenkontroll och utveckla metoder för uppföljning.

Webbinariet är ett samarrangemang av Hushållningssällskapet Sjuhärad, Hushållningssällskapet Halland och Gröna Möten. I samband med webbinariet lanseras slutrapporten: ”Ökning av lantbruksbaserad biogas” som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Evenemanget vänder sig främst till dig som är lantbrukare, rådgivare, student och även till övriga med intresse för klimat- och biogasfrågor. Det är kostnadsfritt att delta, anmäl dig på www.gronamoten.se. Sista anmälningsdag är den 6 mars. Plats: Gröna möten digital mötesplats.

Har du frågor kontakta Caroline Dahrén; caroline.dahrén@agrovast.se eller 0708 29 09 18. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste