Nytt samarbete ska stärka Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och näringslivet drar nu i gång ett nära arbete för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig.

Tillsammans med aktörer inom näringen ska Jordbruksverket och Livsmedelsverket arbeta för att det ska finnas mat i landet även under en kris. Foto: Mostphotos

Både coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har visat vikten av att det i Sverige finns en god beredskap och en robust livsmedelsförsörjning. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har sedan tidigare ett uppdrag att stärka det civila försvaret när det gäller tillgången till mat, och nu inleds ett nytt samarbete för att det ska finnas mat i landet även under en kris.

– Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Våra myndigheter har sedan tidigare i uppdrag att stärka försörjningsförmågan av mat inom ramen för det civila försvaret. Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström, i ett pressmeddelande.

Målet med arbetet är att skapa ett nätverk av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nätverket ska ta fram handlingsalternativ för att kunna hantera störningar i olika flöden. Tillsammans ska myndigheterna och näringslivet ta fram ett gemensamt signalsystem för att tidigt upptäcka störningar som kan leda till brist, och målet är att man snabbt ska kunna vidta åtgärder i en bristsituation och därmed stärka företagens och samhällets robusthet vid en allvarlig bristsituation.

– Det är näringslivet som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen och myndigheterna ska ge förutsättningar för att de ska kunna erbjuda konsumenterna säker mat, även i kris och krig. Resultatet av det här regeringsuppdraget blir viktigt även för totalförsvaret. Därför är det bra att det här arbetet nu startar, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Uppdraget från regeringen startar i dag, den 29 mars, och senast i december 2023 ska handlingsalternativ, signalsystem och nätverket finnas på plats.

På ett uppstartsmöte för arbetet deltar:

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Handel

Livsmedelsföretagen (Li)

Visita

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

ICA

Coop

Axfood

Lidl

Nordrest

Martin & Servera

Lantmännen

Pågen

Fazer

Polarbröd

Arla Foods

HK Scan

Ugglarps

Orkla

AAK

Svenska Odlarlaget

Hushållningssällskapet

Foder & Spannmål

Sydgrönt

Företag som deltar i arbetet, men inte kan närvara vid det inledande mötet:

Scandi Standard

 

Källa: Livsmedelsmyndigheten

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 mars 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste