Skövde Slakteri höjer grispriset med 4 kronor

Höjningen i veckan 13 i kombination med planerade höjningar vecka 15 och 17 innebär att Skövde Slakteri höjer sin notering för slaktgris med 4 kr/kg. – Vi och våra leverantörer möter de kraftigt ökade kostnaderna för grisproduktionen tillsammans för att säkerställa en hållbar produktion, säger Christian Ögren, Ögren-gruppen.

Foto: Emma Sonesson

Veckan 13 höjde Skövde Slakteri noteringen för slaktgris med 1,20 kr till 19,65 kr/kg. Vecka 15

kommer ytterligare en höjning om 60 öre till nya noteringen 20,25 kr/kg. Och i vecka 17 höjs priset med 2,20 kr till ny notering om 22,45 kr/kg.  Sammanlagt en höjning av noteringen med 4,00 kr/kg.

Vi är medvetna om utmaningarna för våra grisproducenter när foderpriser och övriga kostnader på kort tid har ökat extremt kraftigt, säger Stefan Kylén, vd Skövde Slakteri. Och att vi måste agera snabbt för att inte tappa produktion.

Nära samarbete

Planerna för de kommande prishöjningarna presenterades på ett möte med Skövde Slakteris grisleverantörer där man tillsammans diskuterade marknadsfrågor och hanteringen av prishöjningarna.

Vi på Skövde Slakteri har ett nära samarbete med våra leverantörer och det viktigt att vi har en tydlig kommunikation mellan oss så att både leverantörer och slakteri kan fortsätta utvecklas framåt tillsammans, säger Christian Ögren.

Information i alla led

I och med det exceptionella marknadsläget konstaterar både Christian och Stefan att det är av yttersta vikt med tydlighet och transparens i prisdiskussionerna och att de ökade produktionskostnaderna förs vidare genom alla led.

Alla led behöver prata med varandra, säger Christian. Det behövs ärlighet och öppenhet om ökningen av priset, det måste vara tydligt och föras vidare från grisproducent till slakteri, till styckare, till charkindustrin och slutligen till alla kunder. Alla kunder måste få veta att grisen kostar 4 kronor mer per kilo och varför priset måste höjas, att svensk grisproduktion inte överlever utan det.

”Alla vet att priserna måste höjas”

Alla slakterier i Sverige vet att grispriserna måste höjas med minst fyra kronor för att den svenska grisproduktionen ska kunna finnas kvar, säger Christian Ögren. Och att vi måste agera skyndsamt.

Han konstaterar också att marknadsledarna i branschen behöver hjälpas åt att få ut informationen om nya prisnivåer annars blir det svårt för nästa led att förstå allvaret. Det behöver nå hela vägen ut till konsument.

All spannmålsintensiv djurproduktion har på kort tid fått enorma kostnadsökningar, summerar Stefan Kylén. Vi som sitter mellan producent och konsument behöver vara tydliga med att den kostnadsökningen förs fram till konsumenten. Vi höjer grispriset, men vi höjer också priset på ungnöt med 1 krona nästa vecka, vilket innebär att vår notering har höjts med 2,50 kr under våren.

Erik Brink

 

Artikeln publicerades lördag den 09 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera