”En strategiskt viktig bransch för Sverige”

Regeringen och Centerpartiet presenterade i dag ett nytt stödpaket och nya åtgärder för att stötta det svenska lantbruket genom kostnadskrisen.

– Vi ska ha ett starkt jordbruk i Sverige. Därför har regeringen undersökt vilka möjligheter det finns för att agera, sade finansminister Mikael Damberg. Foto: KRISTIAN POHL

– Jordbruket är en helt central näring för Sverige och svensk motståndskraft i turbulenta tider. Det är också en viktig del av vår konkurrenskraft och tillväxt, inte minst på landsbygden, inledde finansminister Mikael Damberg dagens pressträff (måndagen 25 april) där man presenterade ytterligare stödåtgärder som regeringen tillsammans med Centerpartiet vill införa för att hjälpa det svenska jordbruket genom kostnadskrisen.

Finansministern drog lite bakgrunden till hur priserna på olika insatsmedel ökar, redan innan kriget startade. Och menade på att man märkt av att många lantbrukare är oroliga inför framtiden.

– Vi ska ha ett starkt jordbruk i Sverige. Därför har regeringen undersökt vilka möjligheter det finns för att agera.

Ändrade förutsättningar

Sedan regeringens förra stödpaket har regelverket inom EU ändrats, så att det nu är möjligt att genomföra ytterligare åtgärder. EU-kommissionen har enligt Mikael Damberg aviserat och antagit ett tillfälligt ramverk för statsstöd, men även aktiverat en gemensam krisreserv som finns inom unionen.

– För vår konkurrenskraft och vår beredskap är det här nödvändiga åtgärder att vidta.

Det första åtgärdspaketet som regeringen presenterade i februari ligger på drygt 1 miljard kronor, och innehåller bland annat en utökad återbetalning av dieselskatten. Samt ett stöd för fjäderfä- och grissektorn samt växthusnäringen. Men i dag föreslår regeringen ytterligare 2 miljarder kronor i ett andra stödpaket.

– För vår konkurrenskraft och vår beredskap är det här nödvändiga åtgärder att vidta, sade Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet. Foto: Centerpartiet

– Nu är det bråttom med det här extrema kostnadsläget. Många verksamheter kommer att gå under och svensk livsmedelsproduktion kommer att falla om vi inte gör något. I den här djupa krisen behöver och förtjänar Sveriges bönder sänkt skatt och ökat stöd så fort som möjligt, sade Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet, som var på plats och gick igenom detaljerna i stödpaketet.

Retroaktiv skattesänkning

Sedan tidigare har riksdag och regering enats om en fördubblad skattesänkning för jordbruket från 1 juli 2022 till 30 juni 2023. Och i vårändringsbudgeten har man beslutat att ta bort skatten helt. Men nu vill man även sänka skatten retroaktivt från den 1 januari 2022. Regeringen och Centerpartiet bedömer att skattesänkningen kommer motsvara cirka 400 miljoner kronor sammanlagt.

– Det här förslaget ska nu beredas och remitteras innan det presenteras för riksdagen. Och i riksdagen har vi ju redan sett till att det finns ett brett stöd för den här nedsättningen av dieselskatten retroaktivt, sade Martin.

Mer animaliestöd

Man vill även öka stödet till animaliesektorn, med 1,6 miljarder kronor under 2022. Det utgör den största delen av det nya stödet. Man anser att det är gris- och fjäderfä-sektorn som har det allra tuffast och att läget förvärrats efter invasionen av Ukraina.

– Men stödet utökas även till mjölk- och nötköttssektorerna, samt till får och get. Jordbruksverket tillsammans med berörda myndigheter kommer få ett regeringsuppdrag för att ta fram och utforma stödet till jordbruket. Detta ska göras skyndsamt för att dessa medel ska komma ut så fort som möjligt. Men stödet behöver även få godkänt från EU-kommissionen, konstaterar Martin.

Drabbas extra hårt

Även jordbruket i Norra Sverige kommer få ett särskilt stöd,eftersom de drabbas extra hårt av krisen. Helt enkelt eftersom avstånden är större.

– Där får vi ett särskilt stöd och är överens om att öka det nationella stödet till jordbruket i Norra Sverige till den nivå som är möjlig enligt EU:s regler, med 50 miljoner kronor ytterligare i år, vilket gör att stödet kommer landa på 461 miljoner kronor.

Slutligen vill regeringen och centern även införa ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket för ökade bränslekostnader. Stöder kommer beröra cirka 800 yrkesfiskare. Att fortsätta verka för att stärka jordbruket är enligt Mikael Damberg en del av regeringens plan framåt.

– I den kommande strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, avsätts 60 miljarder kronor i Sverige fram till 2027 och ytterligare 4 miljarder i nationella åtgärder under samma period. Och väsentliga åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin med åtgärder på cirka 200 miljoner kronor fram till 2025 för att få upp lönsamheten långsiktigt.

 

Nytt stöd till lantbruksföretag och fiskerinäring

  • Regeringen presenterade ett åtgärdspaket redan i februari som uppgick till drygt 1 milljard kronor.
  • Regeringen föreslår nu ytterligare cirka 2 miljarder kronor i ett andra stödpaket till lantbruket och yrkesfisket.
  • Paketet innehåller stöd til animaliesektorn, utökat Norrlandsstöd stöd till yrkesfisket och retroaktiv återbetalning av dieselskatt.
  • Omfattar totalt cirka 3,1 miljarder kronor. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste